Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Det du gör spelar roll

Från den 14 december gäller nya nationella restriktioner. Begränsa ditt umgänge till en mindre krets, res bara om du kan göra det säkert och skydda de som är i riskgrupp.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

  • Stanna hemma vid symtom och testa dig.
  • Umgås med så få människor som möjligt.
  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Undvik trängsel och handla ensam.
  • Arbeta hemifrån om du kan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19 och testar sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomsten. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuellt läge i Värmland 

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik. 

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Foto över ett grönskande Gubbolmen

Tillsammans undviker vi trängsel

CoronaOm det finns stor risk för trängsel så kan kommunen införa vistelseförbud på särskilda platser. Du kan meddela trängsel i appen ...
Människor

Evenemang och sammankomster

coronaMax åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller också privata sammankomster som ...
Vaccinering på Ruds trygghetsboende

Vaccination mot covid-19

coronaÄldreboenden är först ut när vaccineringen för covid-19 startar. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först.

Uppdaterad den