Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Skärpta lokala allmänna råd i Värmland

Smittspridningen av covid-19 ökar i Värmland. Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen behöver vi förändra vårt beteende.

Folkhälsomyndigheten har efter samråd med smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmland fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Från den 24 november får maximalt åtta personer delta i allmänna sammankomster. Detta gäller även vid arrangemang med sittande publik efter ett beslut av Länsstyrelsen i Värmland.

Det du gör spelar roll

Det är viktigt att du som bor, jobbar och vistas i Värmland följer samtliga råd så att vi gemensamt kan bromsa smittspridningen och minska belastningen på sjukvården. 

Undvik att umgås med andra

Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Med fysisk kontakt menas när du träffar någon på mindre än en till en och halv meters avstånd i mer än 15 minuter. 

Det innebär att du inte bör arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt som exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte.

Avstå från besök på allmänna platser

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Tänk på att alltid hålla avstånd.

Avstå från evenemang, föreställningar och aktiviteter

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, idrottsmatcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar i grundskolan.

Avstå från onödiga resor

Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför Värmland för att undvika att träffa personer som du normalt inte träffas. Nödvändiga resor som vårdbesök, studier och arbete omfattas inte.

Arbetsplatser och verksamheter

De skärpta råden omfattar också arbetsplatser och verksamheter som till exempel butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. De bör vidta åtgärder så att var och en enklet kan följa de allmänna råden.

Konsekvenser av skärpta allmänna råd på Karlstads kommuns verksamhet

Läs mer på Region Värmlands webbplats

Information med frågor och svar på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Karlstads kommuns pressträffen den 13 november

Håll avstånd och ta personligt ansvar

De nationella allmänna råden gäller fortfarande för alla. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuellt läge i Värmland 

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik. 

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Hantverk och slöjd på Alsters herrgårds julmarknad

Vi firar annorlunda

coronaÅrets högtider har i år varit lite annorlunda. Istället för att samlas och fira måste vi tänka på att skydda varandra från ...
Flygbild över Karlstad

Egenprovtagning allmänheten

corona Region Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Vid misstanke om covid-19-infektion har du möjlighet att beställa ...

Uppdaterad den