Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Det du gör spelar roll

Från 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Var och en i Sverige har ett ansvar att skydda sig själv och andra. Individer och verksamhetsansvariga är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. 

  • Stanna hemma vid symtom och testa dig.
  • Tvätta händerna.
  • Håll avstånd till andra både inne och ute
  • Undvik miljöer med trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Aktuellt läge i Värmland 

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik. 

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Foto över ett grönskande Gubbolmen

Tillsammans undviker vi trängsel

CoronaHåll avstånd till andra och undvik miljöer där det kan uppstå trängsel. Karlstadsbor kan använda funktionen Meddela trängsel i appen ...
Människor

Evenemang och sammankomster

coronaDu är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Tänk på hur du kan ...

Uppdaterad den