Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset och samverkar med berörda myndigheter vid behov.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det är Region Värmland som planerar och genomför vaccineringen i Värmland.

Information om vaccination mot covid-19 hittar du på webbplatsen 1177.se.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Läs mer om coronaviruset och covid-19  på Folkhälsomyndyghetens webbplats

Uppdaterad den