Information med anledning av corona

Allmänheten erbjuds möjlighet till egenprovtagning

 Region Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Vid misstanke om covid-19-infektion har du möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen.

Från och med den 7 juli erbjuder Region Värmland egenprovtagning för allmänheten. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen.

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Du som är folkbokförd i Värmland

Du som är folkbokförd i Värmland loggar in på och bokar egenprovtagning via webbplatsen 1177.se.

Du ska alltså inte ringa, utan göra din bokning via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

Du som är folkbokförd i en annan region än Värmland

Du som inte är folkbokförd här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning.

Du ska i så fall boka genom att kontakta Region Värmland via e-post egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.

Läs mer om egenprovtagning på Region Värmlands sidor på 1177

Uppdaterad den