Information med anledning av corona

Allmänheten erbjuds möjlighet till egenprovtagning

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Vid misstanke om covid-19-infektion har du möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen.

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Om att lämna prov för covid-19  på webbplatsen 1177.se.

Läs mer om egenprovtagning och smittspårning på Region Värmlands sidor på 1177.se

Uppdaterad den