Information med anledning av corona

Fjärr- och distansstudier som gäller i våra skolor

Karlstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för distansstudier.

Grundskola: Distansstudier för vissa klasser

Under helgen 4-6 juni har det tillkommit många nya fall av covid 19 i grundskolan och smittspridningen är åter uppe i höga nivåer. Därför går ett antal klasser över till distansstudier resten av terminen. 

Skolavslutning för elever med distansundervisning 

Elever som har distansundervisning kommer att ha digitala skolavslutningar.

Undantaget är årskurs nio där rektor fått i uppdrag att se om det finns möjlighet att samlas klassvis för en corona-anpassad avslutning då eleverna går ur grundskolan och inte kommer tillbaka till hösten.

Distansstudier på heltid

Nedanstående skolor/årskurser/klasser omfattas för tillfället av distansstudier på heltid.  

Skola/klass Tidsperiod
Mariebergsskolan årkurs 8-9 7-11 juni
Norrstrandsskolan årkurs 8-9 7-11 juni
Rudsskolan årkurs 7-9  7-11 juni
Hultsbergsskolan 6 B 3-11 juni
Orrholmsskolan årkurs 6 3-11 juni
Fredricelundskolan årkurs 4 7-11 juni

Fritidshem

När låg- eller mellanstadiet övergår till distansstudier stänger även fritidshemmen som hör till den årskurs/klass som övergår till distans. Fritdshemmet är då enbart öppet för vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Det innebär att de eleverna får vara i skolan och på fritidshemmet om det behövs för att vårdnadshavaren ska kunna sköta sitt arbete.

Vad gäller vid distansundervisning?

karlstad.se/coronatutbildning finns information kring vad som gäller vid distansstudier. Till exempel hur det blir med skolavslutning, hur det fungerar med skollunch, frånvaro samt fritids för vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten. 

Gymnasieskolan: Kombinerar distans-, fjärr- och närstudier

Utifrån rådande läge fortsätter Karlstads kommuns gymnasieskolor kombinera distans-, fjärr- och närstudier

Huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Läs mer om hur Karlstads kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning hanterar coronapandemin.

Läs mer

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlat vanliga frågor och svar från barn och ungdomar om coronaviruset.

Uppdaterad den