Information med anledning av corona

Fjärr- och distansstudier som gäller i våra skolor

Karlstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för distansstudier.

Grundskola: Distansstudier för vissa skolor

Flera av våra kommunala grundskolor har bekräftade fall av covid-19. Vi agerar snabbt när vi ser tecken på smittspridning eller hög frånvaro med förkylningssymtom vilket innebär att skolor, årskurser eller klasser i grundskolorna kan komma, eller redan har, övergått till distansstudier. 

Elever som har distansstudier och som vill ha skollunch kan hämta en matlåda från skolans kök.

Växelvis distansstudier för högstadieelver 

Distansundervisningen gäller för delar av undervisningstiden på nedanstående högstadieskolor. Hur tiden fördelas mellan närstudier och distansstudier styrs av rektorernas beslut om schema för perioden.

Ilandaskolan 7-9 24 mars - 23 april
Mariebergsskolan 7-9 24 mars - 23 april
Rudsskolan 7-9 12 - 23 april 
Norrstrandsskolan 7-9 12 - 23 april

Distansstudier på heltid

Nedanstående skolor/årskurser/klasser omfattas för tillfället av distansstudier på heltid.  

Västerstrandsskolan 4-6  26 mars - 20 april

Fritidshem

När låg- eller mellanstadiet övergår till distans stänger även fritidshemmen som hör till den årskurs/klass som övergår till distans. Fritdshemmet är då enbart öppet för vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Det innebär att de barnen får vara i skolan och på fritidshemmet om det behövs för att vårdnadshavaren ska kunna sköta sitt arbete.

Vad gäller vid distansundervisning?

karlstad.se/coronatutbildning finns information kring vad som gäller vid distansstudier. Till exempel hur det fungerar med skollunch, frånvaro samt fritids för vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten. 

Gymnasieskolan: Rekommendation om distansundervisning upphör 1 april

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla den 1 april. Huvudmän för gymnasieskolor har dock fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Läs mer om hur Karlstads kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning hanterar coronapandemin.

Läs mer

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlat vanliga frågor och svar från barn och ungdomar om coronaviruset.

Uppdaterad den