Information med anledning av corona

Fjärr- och distansstudier som gäller i våra skolor

Karlstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för distansstudier.

Gymnasieskolan: Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolan att från och med den 25 januari till och med den 1 april gradvis återgår till närundervisning genom att kombinera distans-, fjärr- och närstudier. Huvudmännen tar efter samråd med Smittskydd Värmland beslut om hur undervisningen kommer att se ut men kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att kombinera distans-, fjärr- och närstudier. Karlstads kommun har valt att följa den rekommendationen.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av rekommendationen om fjärr- och distansundervisning.

Läs mer om hur Karlstads kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning hanterar coronapandemin.

Grundskolan: Distansundervisning för vissa högstadieelever förlängs fram till 5 februari 

Distansundervisning för högstadiet förlängs för vissa skolor 

Inför vårterminens start beslutades att vissa högstadieskolor skulle ha delar av undervisningen på distans fram till 24 januari. Det beslutet har nu förlängts för några av skolorna:

  • Norrstrandsskolan, Rudsskolan, Ilandaskolan och Mariebergsskolan forstätter att ha delvis distansundervisning för årskurs 8 och 9 fram till 5 februari. 
  • Hultsbergsskolan fortsätter att ha delvis distansundervisning för årskurs 8 och 9 fram till 29 januari. 
  • Modersmålsundervisning föreslås ske på distans för samtliga elever i årskurs 7-9 under perioden 25 januari till 5 februari.  

Rektorer för de skolor som kommer att ha distansundervisning ansvarar för att undervisningen utformas så att alla elever får sitt berättigade stöd. I enskilda fall kan en elev undervisas på plats i skolan.

Elever som har distansundervisning har möjlighet att hämta en lunchlåda från skolan.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet. Det gör inte heller Helix, den enhet som är kopplad till kommunens HVB-hem. 

Beslutet grundar sig i den lagändring som trädde i kraft den 11 januari och som innebär att grundskolor har möjlighet att använda distansundervisning om det behövs för att minska trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken.

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom skolan och förskolan kopplat till coronapandemin.

I länken ovan finns coronainformation som gäller för förskolan och grundskolan på andra språk än svenska. 

Läs mer

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlat vanliga frågor och svar från barn och ungdomar om coronaviruset.

Uppdaterad den