Information med anledning av corona

Frågor och svar corona

Här har Karlstads kommun samlat frågor och svar om coronaviruset 

Kultur och fritid

Hur hanterar ni större planerade evenemang?

I dagsläget pågår vår verksamhet fortsatt som vanligt och därmed också eventuellt planerade evenemang. Vi följer även här utvecklingen och myndigheters rekommendationer noggrant, skulle något förändras kommer vi att ta ställning till det i varje specifikt fall. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer till arrangörer av evenemang samt rekommendation kring idrotts- och träningsanläggningar.

Kommer kommunen att stänga badhus, bibliotek eller andra offentliga mötesplatser?

Just nu finns inga planer på detta, men vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma att ändra beslutet om nya råd kommer. Utifrån myndigheternas rekommendationer har vi gjort riskbedömningar och anpassat vissa verksamheter för att bidra till att minska smittspridning, det kan medföra inställda aktiviteter och minskade öppettider. 

Kan jag delta i mina idrotts- och fritidsaktiviteter som vanligt? 

Fortsätt idrotta och träna - men gör det säkert! Folkhälsomyndigheterna rekommenderar följande:

 • Träna inte om du är sjuk.
 • Undvik aktiviteter med närkontakt.
 • Byt om hemma.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Torka av gymutrustning efter användning.
 • Träna helst utomhus.
 • Är du över 70 bör du undvika offentliga miljöer  gruppaktiviteter inomhus men fortsätt röra på dig för hälsans skull, fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Här hittar du fler frågor och svar kring kultur och fritid. 

Förskola och skola

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan?

Ditt barn ska stanna hemma om det känner sig sjukt  med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit frisk innan det går tillbaka till skolan eller förskolan. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på coronaviruset, covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

För barn i förskoleålder är rekommendationen i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. 

Läs mer om provtagning av barn 

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar för covid-19 bör barnet vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag det fick symtom. Om barnet av någon anledning blivit provtagen trots att det inte har symtom räknas sju dygn från den dag barnet testades. Barnet behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt friskt, kan det återgå till skola och förskola om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177. 

Vid negativt provsvar

Om barnet testats negativt för covid -19 kan det gå tillbaka till skolan och förskolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber. 

Vid symptom och inget test gjorts

Om barnet har covid -19 symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfritt i minst 2 dygn innan det kan återgå till skola och förskola. Detta för att försäkra att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om barnet av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att det haft symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan det gå tillbaka till skolan och förskolan 7 dygn efter att det fick symtom om det har mått bra och varit feberfritt i minst 2 dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid -19

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola och  grundskola men ska i övrigt följa de förhållningsregler familjen fått från vården. 

Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Om någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid -19

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola och skola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Lär mer om vad som gäller om du eller någon i familjen har blivit sjuk hos Folkhälsomyndigheten

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan?

Kontakta mentor, rektor eller elevhälsa för att ta del av vilka anpassningar som gjorts på ditt barns skola eller förskola så att du tryggt kan låta ditt friska barn gå dit.

Våra förskolor och grundskolor är öppna som vanligt och alla friska elever ska vara i skolan. Behöver ditt barn vara hemma utifrån läkares ordination försöker vi hitta lösningar för att dela i undervisningen hemifrån. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du som vårdnadshavare ett stort ansvar för att ditt barn kommer till skolan. 

Alla skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal som har minsta symtom är hemma och skolorna har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning.

Hur säkerställer förskolan och skolan att mitt barn inte blir smittat?

Skolan eller förskolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället men vi vidtar åtgärder i förebyggande syfte.

Det kan handla om:

 • Rutiner för handtvätt för personal och elever, inte peta i ögon och ansikte, nysa i armveck
 • Förändrade lunchtider för att sprida ut eleverna under en längre tid och minska antalet elever som samtidigt vistas i samma rum.
 • Mer tid utomhus
 • Inte omklädning i omklädningsrum
 • Ommöblering i rum för att skapa längre avstånd mellan elever
 • Regelbunden avtorkning av ytor i samband med städning
 • Öka avståndet mellan elever som åker skolskjuts.

Varför stänger ni inte alla grundskolor?

Regeringen har inte rekommenderat stängning av grundskolor och förskolor och vi har inte heller sett det behovet lokalt i Karlstads kommun. Vi följer utvecklingen i Karlstad och kommer att fatta beslut om förutsättningarna ändras eller om regeringen rekommenderar oss att stänga skolor eller förskolor.

Näringsliv

Vad gör kommunen för att minska konsekvenserna för företag?

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin. Det som görs i dagsläget är till exempel att företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor, föreningsbidrag betalas ut i förskott och vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar.

Läs mer om frågor kopplade till företagande och näringsliv.

Vad innebär de nya reglerna för restauranger och caféer?

Folkhälsomyndigheten kom 24 mars ut med en ny föreskrift med krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Av föreskriften framgår att:

 • besökare endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning
 • stående servering vid barer inte är tillåtet

Här har vi samlat frågor och svar om vad dessa regler innebär.

Övriga frågor om coronaviruset

Vad heter den nya sjukdomen och det nya viruset?

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2

Smittar coronaviruset via mat och dricksvatten? 

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.

Fler frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad eller smitta andra?

Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna med tvål och varmt vatten flera gånger under dagen. Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Håll avstånd
Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor och i väntrum.

Tänk också på att hålla avstånd till andra människor i kollektivtrafiken som till exempel buss och tåg och undvik att resa i rusningstid.

Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. 

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma om du är sjuk
Stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Avstå onödiga resor och deltagande i större sociala sammanhang
Tänk igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Avstå från att delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Uppdaterad den