Information med anledning av corona

Gymnasieskola och vuxenutbildningen

Uppdaterat den 21 januari.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Karlstad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid hög frånvaro kan fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan bli nödvändig

Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller fortfarande, men i ett läge där en stor andel av elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler kan fjärr- eller distansundervisning i en del fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker.

Läs mer om fjärr- och distansundervisning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har haft närkontakt med en person med covid-19

Närkontakt innebär kontakt med en smittsam person inom två meters avstånd i 15 minuter eller mer under personens smittsamma period.

På 1177.se kan du läsa om rutinen för vad som gäller om du har haft närkontakt med en person smittad med covid-19.

Rekommendation om förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter

Tiden för att stanna hemma från skolan när du eller någon i hushållet är sjuk är fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Om du uppfyller någon av nedan punkter är du undantagen regeln att stanna hemma från skolan om någon i hushållet är sjuk:

  • Om du har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre).
  • Om du har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna.

Läs mer om anpassade förhållningsregler på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendation om förhållningsregler för personer som har bekräftad covid-19

Tiden för hur länge du som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma är fem dagar. Även i fortsättningen gäller att du ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Läs mer om anpassade förhållningsregler på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Allas ansvar att hindra smittspridning på gymnasieskolorna

  • För att hindra smittspridning har gymnasieskolorna tillsammans med våra elever ett gemensamt ansvar och det är viktigt att alla följer de rekommendationer som finns. Det viktigaste du kan göra är att stanna hemma om du inte känner dig helt frisk.
  • Vi gör allt vi kan för att ordinarie undervisning ska pågå som vanligt men ber om förståelse för att de närmaste veckorna kanske inte blir riktigt som vanligt.
  • I de fall då vi behöver gå över till fjärr- eller distansundervisning görs det i dialog med Smittskydd Värmland.
  • Om lärare är sjuka försöker vi få in vikarier. Det är inte alltid som vi lyckas då det tyvärr är en stor vikariebrist just nu.

Smittskyddsåtgärder för vuxenutbildning

Ordinarie undervisning och examinationer inom vuxenutbildningen bedrivs på plats i lokalerna.

Läs mer om vad som gäller för vuxenutbildning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Uppdaterad den