Information med anledning av corona

Gymnasieskola och vuxenutbildningen

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Karlstad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ny förordning för distans- eller fjärrundervisning

Uppdaterad 2020-11-20

Sedan början av läsåret har det funnits en förordning som gett gymnasieskolan möjlighet att bedriva delar av undervisningen på distans i syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken. Från och med måndag den 23 november görs en ändring i regelverket som ger gymnasieskolan möjlighet att bedriva delar av undervisningen som distans- eller fjärrundervisning med syfte att minska trängsel på skolan.

Åtgärder vid gymnasieskolorna

Det är flera åtgärder som vidtagits på gymnasieskolorna där vissa av åtgärderna är gemensamma. Beslut om åtgärder fattas på varje enskild skola utifrån hur verksamheten ser ut och vilka behov som finns. Besluten kan ändras.

Gemensamma åtgärder

 • Gymnasieskolornas öppet hus för årskurs nio genomförs vid senare tidpunkt.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs efter att riskbedömning gjorts med aktuell arbetsplats.
 • I så stor utsträckning det går undviker vi att blanda elever från olika skolor.
 • Lärarna deltar i möten digitalt.
 • Lärarna har sin planeringstid hemma.
 • Gymnasieskolorna kommer att utöka distans- och fjärrundervisningen i syfte att minska trängsel på skolorna.

Sundsta-Älvkullegymnasiet

 • Undervisningen i modersmål sker med distans- eller fjärrundervisning.
 • Årskurs 1 går över till distans- eller fjärrundervisning en dag i veckan från och med måndagen den 23 november.
 • Årskurs 2 och årskurs 3 fortsätter med distans- eller fjärrundervisning en dag i veckan.

Nobelgymnasiet

 • För att minska trängsel i matsalen följer läraren som har lektionen innan lunch klassen till matsalen för att se till att klasserna äter på rätt tid.
 • Fler stolar i kaféet och lärarnas personalrum tas bort för att öka utrymmet mellan platserna.
 • Distans- eller fjärrundervisning fortsätter på samma sätt som sedan hösten 2020.

Tingvallagymnasiet

 • Undervisningen i modersmål sker på distans.
 • Årskurs 2 och årskurs 3 fortsätter med distans- eller fjärrundervisning en dag i veckan.
 • Årskurs 1 på ekonomiprogrammet går över till fjärr- eller distansundervisning en dag i veckan.

Åtgärder vid vuxenutbildning och yrkeshögskola

 • Med hänsyn till lokaler och elevgrupp anpassas undervisningen till de nya riktlinjerna med distans- eller fjärrundervisning där så är lämpligt.
 • Lärande i arbete (LIA) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs efter att riskbedömning gjorts med arbetsplatsen.

Skolorna följer myndigheternas allmänna råd

Skolorna följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att motverka smittspridningen. Det innebär att elever och personal uppmanas att:

 • tvätta händerna ofta
 • stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
 • hålla avstånd så gott det går
 • gå eller cykla till skolan och arbetsplatsen.

Sedan hösten 2020 har distansundervisning skett vissa dagar i veckan för att minska antalet elever på skolorna.

Vad händer om smitta förekommer på någon av skolorna?

Enstaka fall

Precis som vid andra sjukdomstillstånd informeras det inte om enskild persons sjukdom. Vid enstaka smitta i en klass ska endast elever med symtom skickas hem. Rektor informerar om att någon med konstaterad smitta har befunnit sig på skolan.

Flera fall

Uppstår det flera fall av smitta av covid-19 i en klass kontaktar vi Smittskydd Värmland för råd om hur vi ska agera och vilka åtgärder som är lämpliga för att stoppa en eventuell smittspridning. En sådan åtgärd kan vara att klassen under en tid får distansundervisning.

När kan det bli aktuellt att stänga en skola?

 • Om en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
 • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
 • På grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • På grund av att regeringen beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Förhållningsregler för hushållskontakter Värmland

När en person testats positivt för covid-19 kommer alla i hushållet att bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Vuxna och gymnasieelever ska stanna hemma från arbete och skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om det inte finns några symtom.

Läs mer om förhållningsregler för hushållskontakter på 1177.

Testa för covid-19

Region Värmland erbjuder egenprovtagning från 16 år för covid-19.

På 1177 kan du läsa mer om hur du går tillväga för att lämna prov för covid-19.

Läs mer

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlat vanliga frågor och svar från barn och ungdomar om coronaviruset.

Uppdaterad den