Information med anledning av corona

Gymnasieskola och vuxenutbildningen

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Karlstad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Håll i och håll ut även under sportlovet

Uppdaterad 2021-02-25

Årets sportlovet blir annorlunda och det är viktigt att fortsätta följa de riktlinjer som finns. Åtgärderna tar inte sportlov!

Vi vill fortsätta med närstudier även efter sportlovet och för att kunna göra det behöver vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen:

 • Fortsätt hålla avstånd – även vid utomhusaktiviteter.
 • Umgås i mindre kretsar och begränsa antalet nya möten.
 • Tvätta händerna ofta!
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
 • Utrikesdepartementet avråder alla utomlandsresor som inte anses nödvändiga. Detta gäller så väl för Norge som andra länder längre bort.

  Om elever ändå åker utomlands ska eleven och hela hens familj efter direktiv från Folkhälsomyndigheten: 

1. stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar
2. testa sig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst.

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Från och med den 26 januari har Karlstads kommuns gymnasieskolor elever en kombination av distans-, fjärr- och närstudier. Mer information om hur undervisningen sker får eleverna från respektive skola. Planeringen av undervisningen är gjord tillsammans med skyddsombuden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolan att från och med den 25 januari till och med den 1 april gradvis återgår till närundervisning genom att kombinera distans-, fjärr- och närstudier. Huvudmännen tar efter samråd med Smittskydd Värmland beslut om hur undervisningen kommer att se ut men kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att kombinera distans-, fjärr- och närstudier. Karlstads kommun har valt att följa den rekommendationen.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av rekommendationen om fjärr- och distansundervisning. 

Vissa undantag i fjärr- och distansundervisningen

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna. Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • nationella prov
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Information till eleverna går ut från respektive gymnasieskola

Alla elever får information i lärplattformen It’s learning om vad som gäller för just deras gymnasieskola.

Undervisningen kommer se olika ut beroende på program och måluppfyllelse

Undervisningen kommer att anpassas efter varje program för att kunna tillgodose programmets måluppfyllelse. 

Skollunch erbjuds även under distansstudierna

Från och med tisdag den 26 januari kommer skolmatsalarna att vara öppna skoldagar mellan klockan 11-13.15. De elever som önskar får ta med matlådor för kommande distansstudiedagar. Prata med kökspersonalen så hjälper de till.

Matsedeln som vanligtvis publiceras på karlstad.se kommer att tas bort tillfälligt. Det på grund av att det är svårt för köken att planera maten i förväg innan de vet hur stort behovet är. Varje enskild skola bestämmer vad de ska servera för mat.

Inställda studentkorteger även 2021

Transportstyrelsen förlänger de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Det innebär att 2021 års studentkorteger inte är tillåtna. De tillfälliga reglerna förlängs till och med den 30 juni 2021. 

På Transportstyrelsens webbplats finns frågor och svar kring studentflak och karnevalståg.

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Det krävs mycket tid från skolorna att organisera nationellt prov. Många skolor är just nu hårt ansträngda, och genom att ställa in vårens nationella prov möjliggörs mer tid för undervisning. Skolverket kommer att ge stöd till skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd.

 

Åtgärder vid vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildningen ska betraktas som en arbetsplats och följer de råd som finns kring arbetsplatser. Undervisningen sker i så stor utsträckning som möjligt på distans.

Lärande i arbete (LIA) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs efter att riskbedömning gjorts med arbetsplatsen.

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. För vuxenutbildningen (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Skolorna följer myndigheternas allmänna råd

Skolorna följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att motverka smittspridningen. Det innebär att elever och personal uppmanas att:

 • tvätta händerna ofta
 • stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
 • hålla avstånd så gott det går
 • gå eller cykla till skolan och arbetsplatsen.

Sedan hösten 2020 har distansundervisning skett vissa dagar i veckan för att minska antalet elever på skolorna.

Vad händer om smitta förekommer på någon av skolorna?

Enstaka fall

Precis som vid andra sjukdomstillstånd informeras det inte om enskild persons sjukdom. Vid enstaka smitta i en klass ska endast elever med symtom skickas hem. Rektor informerar om att någon med konstaterad smitta har befunnit sig på skolan.

Flera fall

Uppstår det flera fall av smitta av covid-19 i en klass kontaktar vi Smittskydd Värmland för råd om hur vi ska agera och vilka åtgärder som är lämpliga för att stoppa en eventuell smittspridning. En sådan åtgärd kan vara att klassen under en tid får distansundervisning.

När kan det bli aktuellt att stänga en skola?

 • Om en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
 • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
 • På grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • På grund av att regeringen beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Förhållningsregler för hushållskontakter Värmland

När en person testats positivt för covid-19 kommer alla i hushållet att bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Vuxna och gymnasieelever ska stanna hemma från arbete och skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om det inte finns några symtom.

Läs mer om förhållningsregler för hushållskontakter på 1177.

Testa för covid-19

Region Värmland erbjuder egenprovtagning från 16 år för covid-19.

På 1177 kan du läsa mer om hur du går tillväga för att lämna prov för covid-19.

Uppdaterad den