Information med anledning av corona

Gymnasieskola och vuxenutbildningen

Uppdaterat den 9 februari.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Karlstad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De flesta åtgärder mot covid-19 upphörde den 9 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Även om pandemin inte är över har den gått in i en ny fas och det är möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19.

Läs mer om åtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Vid hög frånvaro kan fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan bli nödvändig

Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller fortfarande, men i ett läge där en stor andel av elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler kan fjärr- eller distansundervisning i en del fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker.

Läs mer om fjärr- och distansundervisning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Allas ansvar att hindra smittspridning på gymnasieskolorna

  • För att hindra smittspridning har gymnasieskolorna tillsammans med våra elever ett gemensamt ansvar och det är viktigt att alla följer de rekommendationer som finns. Det viktigaste du kan göra är att stanna hemma om du inte känner dig helt frisk.
  • Vi gör allt vi kan för att ordinarie undervisning ska pågå som vanligt.
  • I de fall då vi behöver gå över till fjärr- eller distansundervisning görs det i dialog med Smittskydd Värmland.
  • Om lärare är sjuka försöker vi få in vikarier. Det är inte alltid som vi lyckas då det tyvärr är en stor vikariebrist just nu.

Smittskyddsåtgärder för vuxenutbildning

Ordinarie undervisning och examinationer inom vuxenutbildningen bedrivs på plats i lokalerna.

Läs mer om vad som gäller för vuxenutbildning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Uppdaterad den