Information med anledning av corona

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

himmel_liggande

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Här har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du eller någon du känner har det extra tufft just nu.

Är du ung och vill prata med någon?

På Karlstads kommuns skolor finns elevhälsan som är ett stöd för elever som känner oro. Elever eller vårdnadshavare kan ta direktkontakt med elevhälsan på sin skola. Här arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra.

Du som elev kan vända dig till elevhälsan om du mår dåligt eller bara behöver någon att prata med. Elevhälsan har öppet även på gymnasieskolorna som har distansundervisning.

Elevhälsan på grundskolorna:

Här finns kontaktuppgifter till elevhälsan på respektive grundskola.

Elevhälsan på gymnasieskolorna:

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsan på Nobelgymnasiet.

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsan på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsan på Tingvallagymnasiet.

Första linjen

Första linjen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år samt till föräldrar och närstående, telefon 010-831 45 00.

Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger.

Läs mer om Första linjen här.

Ungdomar mellan 15 till 20 år kan också ta kontakt via www.hurmårdu.nu som är en webbtjänst.

Ungdomsmottagningarna kan du också nå genom appen Region Värmland, där finns kuratorer som kan hjälpa om du mår dåligt och behöver någon att prata med. Läs mer om appen och hitta kontaktuppgifter till vården på 1177.se: https://www.1177.se/Varmland/ung

Fler kontaktuppgifter för barn och ungdomar:

 • Maskrosbarn är en organisation som finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket, tar droger, mår psykisk dåligt eller utsätter dig för psykiskt eller fysiskt våld. Chatten är öppen, måndag - fredag, kl 14-16 och söndag - torsdag, kl 20 - 22. Läs mer om Maskrosbarn här.
 • Barnens rätt i samhället (Bris) är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Telefon: 166 111, Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Chatten är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Läs mer om Bris här.
 • På Rädda barnens webbplats kan du läsa tips och råd om corona till både barn och vuxna.

Vid psykisk ohälsa och tankar om självmord

I tider där många blir påverkade av arbetslöshet och ekonomiska bekymmer finns det risk för en ökad psykisk ohälsa som kan leda till ökat missbruk, familjevåld men också en ökning av självmordstankar. Det är därför extra viktigt att vi alla är lyhörda för signaler eller en uttalad önskan från barn, ungdomar eller vuxna om att avsluta sitt liv. Var uppmärksam och våga fråga.

Om du möter någon som uttalar livsleda eller tankar om suicid, ta det på allvar och ställ följdfrågor.

 • Fråga vad personen menar.
 • Ställ gärna konkreta frågor exempelvis, Har du planer på att ta ditt liv? Har du bestämt tillvägagångssätt och tidpunkt?
 • Om du känner fortsatt oro utifrån samtalet med personen kontakta sjukvårdsupplysningen 1177, barn- och ungdomspsykiatrin CSK 
  010-831 83 00  eller öppenvårdspsykiatrin CSK 010-831 56 00 för rådgivning.
 • Vid akut situation ring 112.

Kontaktuppgifter

 • Mind - Självmordlinjen, telefon: 90 101. Öppen alla dagar 06-24.
 • Mind - Föräldralinjen, vid oro för ditt barn eller ett barn i din närhet, tel: 020-85 20 00
 • Mind - Äldrelinjen, för den som är 65 år eller äldre som behöver prata med någon, telefon: 020-22 22 33. Läs mer på mind.se
 • SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. SPES telefonjour telefon: 020-18 18 00. Telefonjouren har öppet alla dagar 19.00 – 22.00

Orosanmälan barn och unga

För orosanmälan för barn och ungdom så vänder du dig till familjeavdelningens reception, telefon: 054-540 50 20. Öppettider: 9–12, 13–16.

Vid kvällar och helger kontaktar du socialjouren, telefon 054-540 50 54, 054-540 54 14, söndag – torsdag 16.30-00.00, fredag – lördag 16.00-01.30. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Våld i nära relationer - är du eller någon du känner utsatt för våld?

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

Är du själv eller någon i din närhet utsatt för hot eller våld? Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj alternativet omsorg och hjälp, alternativt via e-post: hotochvald@karlstad.se och berätta att du är utsatt för hot eller våld i nära relation. Uppge även om du är under eller över 18 år så kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation. Kontaktcenter har öppet måndag – fredag kl. 8-17.

Vid kvällar och helger kontaktar du socialjouren, telefon 054-540 50 54 eller 054-540 54 14 söndag – torsdag 16.30-00.00, fredag – lördag 16.00-01.30. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Är det akut läge - ring alltid 112.

Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, droger eller spel? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som bekymrar sig över dig? Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.

Både du och dina anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling inom Karlstads kommun. Läs mer om stöd och hjälp du kan få vid missbruk och beroende.

Samtalsakuten

Samtalsakuten vänder sig till dig som är i akut livskris och erbjuder en möjlighet att bearbeta och samtala med en samtalsterapeut. 

Telefon 054-540 11 00 eller via e-post: samtalsakuten@karlstad.se

Läs mer om samtalsakuten här.

Krismottagning för män

Krismottagningen för män, telefon 054-540 11 10 eller via e-post: krismottagningenforman@karlstad.se

Krismottagning för män vänder sig till män i akut livskris som vill samtala med en samtalsterapeut. Livskrisen kan handla om sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller att personen har problem i nära relationer och eller behöver hjälp att hantera aggressivitet? 

Läs mer om krismottagning för män här.

Stöd till sexköpare och säljare av sexuella tjänster

Under pandemin kan det finnas risk för att köp av sex och prostitution ökar. Orsaker kan vara isolering, psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet. Om man köper eller säljer sex så finns det hjälp och stöd för att bryta ett destruktivt beteende.  

KAST – köpare av sexuella tjänster

Vänder sig till dig som är över 18 år, boende i Värmland och som behöver hjälp för att hen köper sexuella tjänster. Vi erbjuder individuella krissamtal. Den som är anhörig är också välkommen att höra av sig för egna samtal oavsett om den närstående har kontakt med oss eller inte. KAST, telefon 0200-290 900 eller e-post: kastvarmland@karlstad.se.

Läs mer om KAST här.

Stöd till dig som är utsatt för prostitution

Stödet som ges är alltid individanpassat. Det är mycket viktigt att utgå från den enskildes situation och behov av stöd. Vi arbetar många olika aktörer tillsammans för att fånga upp och möta de individuella behoven som kan uppstå akut och mer långsiktigt. Stödet kan handla som boende, sjukvård, försörjning, socialt stöd juridisk hjälp och eventuellt ett frivilligt återvändande. Ring den nationella stödtelefonen 020-39 00 00.

Andra viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter

 • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50.
 • Terrafem-flerspråkig jourtelefon, telefon: 020-52 10 10.
 • Kvinnojouren, telefon: 054-18 30 34.
 • Brottsofferjouren, telefon: 054-18 28 88 eller 054-18 75 75.
 • Röda korsets stödtelefon under Coronakrisen, telefon 0771-900 800
  Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma.
 • Jourhavande medmänniska telefon: 08 - 702 16 80, öppet alla dagar mellan kl 21- 06. Finns möjlighet att chatta på söndagar kl 21-24.
 • Jourhavande präst, Svenska kyrkan, ring 112 och fråga efter jourhavande präst. De tar emot samtal alla dagar kl 17- 06. Chatt och möjlighet att skriva digitalt brev.
 • Polisen, telefon: 114 14.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen samarbetar för att stärka den psykiska hälsan. På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19.
Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Länklista - riskbruk och missbruk

Alkoholhjälpen 

Droghjälpen

Cannabishjälpen

Spelberoendes riksförbund 

Uppdaterad den