corona

Kollektivtrafik och transporter

Vi behöver alla hjälpas åt så att nödvändiga resor och transporter kan genomföras. Flexibla restider, alternativa färdsätt och distansarbete hjälper till för att ge plats för de som måste komma fram.

  • Flexibla restider för att undvika att resa under tider när många reser.
  • Undvik att åka buss på vardagar mellan klockan 07.00 till 8.30 och 15.00 till 17.00 om möjligheten finns.
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel.

På Värmlandstrafik och Karlstadsbuss webbplats får du tips på alternativa linjer och information om de linjer och avgångar där det finns risk för trängsel nu vid skolstart och när fler ska tillbaka till jobbet.

Läs mer på Värmlandstrafiks webbplats

Läs mer på Karlstadsbuss webbplats

Uppdaterad den