corona

Konsekvenser av de allmänna råden i Karlstads kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras under den tid som de lokala allmänna råden gäller. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Kontakt med kommunen

 • Kontaktcenter i Bibliotekshuset har öppet som vanligt, men Karlstadsborna uppmanas att om möjligt använda telefon, webb eller appen Mitt Karlstad för att kontakta oss.
 • Karlstadsrummet har öppet med begränsad bemanning och max 6 besökare samtidigt.
 • Våra receptioner är öppna, men vi har i första hand digital kontakt med Karlstadsbor och kunder. Samhällsbyggnadshuset har förändrade öppettider, klockan 08.00-16.00, till den 15 januari 2021.
 • Inga fysiska besök till konsument- och energi- och klimatrådgivningen. Vill du komma i kontakt med rådgivningen hänvisas du till telefon, e-post eller karlstad.se.

Skola

Åtgärder anpassas till lokaler, utomhusmiljö, barn och medarbetare. Vanligast är: 

 • Möblering med större avstånd.
 • Förändring av hur verksamheten genomförs för att minska fysisk närhet.
 • Situationer där elever blandas i nya grupperingar.
 • Matsituation och Idrott där det kan uppstå fysisk närhet.
 • Hämtning och lämning.
 • Möten, både interna möten och med föräldrar.
 • Mycket restriktiva med besökare i lokalerna.
 • Arbeta hemifrån för de som har möjlighet att ta med arbetsuppgifter hem.

Gymnasieskolor

 • Öppet Hus för årskurs 9 ställs in och genomförs vid senare tidpunkt.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) genomförs efter riskbedömning tillsammans med aktuell arbetsplats.
 • Idrottsundervisningen genomförs i största möjliga mån utomhus. Ingen simning genomförs de närmaste veckorna.
 • Fjärrundervisning kan komma att utökas efter bedömning på varje skola.

Förskola, grundskola och kulturskola

 • All simundervisning ställs in året ut.
 • Tydligare instruktioner till föräldrar att vänta utanför kulturskolans lokaler.

Öppna förskolor

 • Öppna förskolans verksamhet genomförs utomhus med färre besökare och prioriterade grupper.

Vuxenutbildningen

 • Med hänsyn till lokaler och elevgrupp anpassas undervisningen till de nya riktlinjerna med fjärrundervisning där så är lämpligt.
 • Arbetsplatspraktik (LIA), genomförs med riskbedömningar.

Fritid

Idrottshallar och anläggningar

 • Alla som hyr lokal av kommunen eller genomför arrangemang i kommunens lokaler ansvarar för riskbedömning och åtgärder för begränsning av smittspridning. De ansvarar också för att återställa och garantera hygien på all utrustning som använts.
 • Drop in-idrotten ställs in.

Motionscentralen på Skutberget

 • Motionscentralen är tillfälligt stängd. Det gäller till och med den 10 december och kan komma att förlängas. 

Sundstabadet och Sundsta idrottshus 

 • Sundstabadet är inte öppet för allmänheten. 
 • Sundsta idrottshus omklädningsrum-, bastu- och allmänna mötesrum ska inte användas mellan 14/11 – 10/12. Dock ska det garanteras att det finns god tillgång till toaletter och möjlighet till handhygien.
 • Vill förening hyra lokal för träning så ska de följa råd för specialidrottsförbund (tex. Svenska simförbundet) och lokala allmänna råd.
 • Hyresgäster med kanslilokal uppmanas att inte ha/bjuda in till fysiska möten i sina kontorslokaler.
 • Sweden Bowling får själv besluta om man vill hålla öppet eller inte. Dem har inte tillgång till andra ytor än sin lokal och in-/utpassering.
 • Alla externa aktörer/arrangörer ansvarar för att återställa och garantera hygien på all utrustning som används. 

Vålbergs sim- och sporthall 

 • Simhallen är inte öppen för allmänheten
 • All kommunal gruppträningsverksamhet i anläggningen pausas under perioden
 • Föreningar har tillgång till förhyrda lokaler (så som atletklubb, bågskytte el dyl.), men ej till omklädningsrum och badanläggning. Dock behöver de få tillgång till toalett för verksamheten.
 • Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) har beslutat att inte ha simundervisning fram till årsskiftet.
 • Periodkort (månadskort) förlängs med lika lång tid som löptiden för de lokala råden.
 • Övriga värdebevis, så som presentkort, tio-kort och dylikt har förlängd med lika lång tid som löptiden för de lokala råden.

Mariebergsskogen

 • Naturum Värmlands utställning och café stängs.
 • Inomhusverksamheterna i Lillskogen stängs. 

Fritidsgårdar och UNO

 • Fritidsgårdarna har öppet för de födda 2005 eller senare. 
 • Begräsnngar görs i antal deltagare på aktiviteterna.
 • Ungdomens hus, UNO stängs.

Parklekar

 • Verksamheten bedrivs utomhus kompletterad med bokningsbar gruppverksamhet inomhus med begränsat antal deltagare.

Seniorrnas hus

 • Seniorernas hus har endast bokad verksamhet med begränsat deltagarantal.

Ishallar och allmänhetens åkning

 • Allmänhetens åkning är stängt i inomhushallarna. Tingvalla is hålls öppet på vardagar men stängt på helgerna. 

Kultur

Bibliotek

 • Alla bibliotek har öppet som vanligt.
 • Stadsbiblioteket tar emot max 50 besökare samtidigt. 
 • Inga besök av skolklasser under samma tider som vanliga öppettider.
 • Tiden vid lånedatorer är begränsad till en timme..
 • Inga fysiska arrangemang genomförs.
 • Kommunarkivet har öppet vardagar klockan 10 till 12 med max tre besökare samtidigt. Övrig tid efter överenskommelse.
 • Återlämningslåda utanför Bibliotekshuset. "Take away-kassar" (ring så packar vi dina böcker).

Arenan

 • Alla filmvisningar ställs in.
 • Arenan är fortsatt bokningsbar och den som bokar ansvarar för riskbedömning och åtgärder för begränsning av smittspridning.

Kulturskolan

 • Alla fysiska konserter och föreställningar har ställts in. Digitala alternativ genomförs.
 • Övrig verksamhet fortsätter utifrån de restriktioner och förhållningssätt som gäller.

Myndighetsutövning

 • Inga fysiska besök till bygglovs- plan- och lantmäterihandläggare. Vill du komma i kontakt med rådgivningen hänvisas du till telefon, e-post eller karlstad.se.
 • Övrig myndighetsutövning genomförs i första hand i digital form när det är möjligt. Om en fysisk tillsyn eller ett möte måste genomföras sker det anpassat med minimerat antal deltagare, utomhus eller på annat sätt.

Omsorg och stöd

 • Gemensamma ytor anpassas eller stängs av.
 • Besökare uppmanas att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.
 • Besöksvärdar fortsätter finnas vid boenden inom vård och omsorg.
 • Mötesplatser stängs.
 • På Jobbcenter tas endast bokade besök emot, ingen drop-in.
 • Verksamheter utökas för att minska antalet deltagare per tillfälle och mer genomförs utomhus.
 • Några verksamheter ställer om till hemundervisning och digitala uppgifter.

Karlstads kommun som arbetsgivare

Karlstads kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen inom den egna verksamheten.

 • Vi arbetar hemifrån om det är möjligt.
 • Vi håller digitala möten där det är möjligt och undviker att träffas fysiskt. Med fysisk kontakt menas när du träffar någon på mindre än en till en och halv meters avstånd i mer än 15 minuter.
 • Politiska möten genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Mötesrum och andra gemensamma utrymmen har anpassats för att hjälpa medarbetare att hålla avstånd till varandra.
 • Restriktivitet gäller för deltagande och anordnande av evenemang där många människor samlas.
 • Restriktivitet kring tjänsteresor och besök på andra arbetsplatser.
 • Inga gemensamma traditionella julbord.

Uppdaterad den