corona

Konsekvenser av de allmänna råden i Karlstads kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs en rad åtgärder under den tid som de allmänna råden gäller. 

Besluten följer den tidplan som regeringen har med omprövning av beslut varannan vecka. 

Kontakt med kommunen

 • Kontaktcenter i Bibliotekshuset har öppet som vanligt, men Karlstadsborna uppmanas att om möjligt använda telefon, webb eller appen Mitt Karlstad för att kontakta oss.
 • Karlstadsrummet har stängt.
 • Samhällsbyggnadshuset har öppet klockan 08.00-12.00.
 • Inga fysiska besök till konsument- och energi- och klimatrådgivningen. Vill du komma i kontakt med rådgivningen hänvisas du till telefon, e-post eller karlstad.se.

Skola

Grundskola 

Distansstudier på gruppnivå för vissa grundskolor. Se mer på karlstad.se/coronautbildning

Anpassningar i förskolor och grundskolor

Det har gjorts många åtgärder och anpassningar kring lokaler, utomhusmiljö, barn och medarbetare. Vanligast är:

 • Möblering med större avstånd.
 • Förändring av hur verksamheten genomförs för att minska fysisk närhet.
 • Undvika situationer där elever blandas i nya grupperingar.
 • Matsituation och idrott där det kan uppstå fysisk närhet.
 • Hämtning och lämning.
 • Möten, både interna möten och med föräldrar.
 • Mycket restriktiva med besökare i lokalerna.
 • Arbeta hemifrån för de som har möjlighet att ta med arbetsuppgifter hem.

Fortsatt begränsning av blandade elevgrupper för att undvika smittspridning 

Eftersom smittspridningen inte har planat ut fortsätter vi att att anpassa undervisningen för att begränsa att elever från olika grupper och skolor blandas. Det gäller simundervisning, elevens val, språkval för årskurs 6, modersmålsundervisning och Kulturskolans gruppundervisning i skolan. 

Närundervisning i ordinarie form kommer att ske tidigast från vecka 15. 

Öppna förskolor

Öppna förskolornas verksamhet är stängd till och med den 31 maj. 

Gymnasieskolor

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolan att från och med den 25 januari till och med den 1 april gradvis återgå till närundervisning genom att kombinera distans-, fjärr- och närstudier. Från och med tisdag den 26 januari kommer Karlstads kommuns gymnasieskolor påbörja den nya kombinationen av undervisning.
 • Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.
 • Transportstyrelsen förlänger de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Det innebär att 2021 års studentkorteger inte är tillåtna. De tillfälliga reglerna förlängs till och med den 30 juni 2021. 
 • Öppet hus för årskurs 9 ställs in och genomförs vid senare tidpunkt.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) genomförs efter riskbedömning tillsammans med aktuell arbetsplats.

Kulturskola

 • Från och med den 25 januari återgår Kulturskolan successivt till närundervisning för elever i grundskoleålder. För elever på gymnasiet återupptas undervisningen successivt från 8 februari. Kontinuerliga riskbedömningar kommer att göras och närundervisning kommer att genomföras där det är möjligt och rekommendationerna kan följas. De åtgärder som gjorts sedan tidigare fortsätter att gälla även när undervisningen åter startas upp.

Vuxenutbildningen

 • Med hänsyn till lokaler och elevgrupp anpassas undervisningen till de nya riktlinjerna med fjärrundervisning där så är lämpligt.
 • Arbetsplatspraktik (LIA), genomförs med riskbedömningar.

Fritid

Idrottshallar och anläggningar

 • Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar stängs för privatpersoner. 
 • Inomhusidrottshallar som ägs av kommunen är stängd för all träning till och med 19 april 2021. Gäller inte för barn och unga födda 2002 eller senare och för elitidrott  Vi kräver att de styrker att de är elitidrottare via sina specialidrottsförbund.

 • Drop in-idrotten är inställd.

Motionscentralen på Skutberget

 • Med anledning av det rådande läget och nuvarande rekommendationer är motionscentralen på Skutberget tillfälligt stängd. 

Sundstabadet och Sundsta idrottshus 

 • Sundstabadet är inte öppet för allmänheten. 
 • Sundsta idrottshus omklädningsrum-, bastu- och allmänna mötesrum ska inte användas - gäller i dagsläget till och med 19 april 2021. Dock ska det garanteras att det finns god tillgång till toaletter och möjlighet till handhygien.
 • Inomhusidrottshallar som ägs av kommunen är stängd för all träning utom för barn och unga födda 2002 eller senare och för elitidrott till och med 19 april 2021. Vi kräver  att de styrker att de är elitidrottare via sina specialidrottsförbund.
 • Hyresgäster med kanslilokal uppmanas att inte ha/bjuda in till fysiska möten i sina kontorslokaler.
 • Sweden Bowling får själv besluta om man vill hålla öppet eller inte. De har inte tillgång till andra ytor än sin lokal och in-/utpassering.
 • Alla externa aktörer/arrangörer ansvarar för att återställa och garantera hygien på all utrustning som används. 

Vålbergs sim- och sporthall 

 • Simhallen är inte öppen för allmänheten.
 • All kommunal gruppträningsverksamhet i anläggningen pausas under perioden.
 • Inomhusidrottshallar som ägs av kommunen är stängd  för all träning utom för barn och unga födda 2002 eller senare och för elitidrott till och med 19 april 2021. Vi kräver att de styrker att de är elitidrottare via sina specialidrottsförbund.
 • Periodkort (månadskort) förlängs med lika lång tid som löptiden för de nationella råden.
 • Övriga värdebevis, så som presentkort, tio-kort och dylikt har förlängd med lika lång tid som löptiden för de nationella råden.

Mariebergsskogen

 • Naturum Värmlands utställning och café är stängt.
 • Inomhusverksamheterna i Lillskogen har stängt. 
 • Kiosken och Naturum Värmlands bod stängd. Parken är fortsatt öppen med de aktiviteter som man kan göra på egen hand utomhus.

Fritidsgårdar och UNO

 • Fritidsgårdarna och Kronoteket öppnar 25 januari 2021 för barn/unga födda 2005 eller senare.  
 • Kronoteket har öppet för gymnaiseungdomar kvällstid från och med 8 februari. 
 • Ungdomens hus, UNO, öppnar 12 februari för unga födda 2002-2005.
 • Fritidsknuten är stängd.
 • Mobila fritidsledare arbetar som vanligt.

Parklekar

Parklekarna har öppet för barn och unga födda 2005 eller senare.  

Seniorernas hus

 • Seniorernas hus är stängt.

Fritidsbanken

 • Fritidsbanken har öppet, men tar in begränsat antal samtidiga besökare i lokalen. 

Ishallar och allmänhetens åkning

 • Allmänhetens åkning är stängd utomhus på Tingvalla isstadion från och med 1 mars, eftersom vi börjar byggnationen och omvandlingen av Tingvalla isstadion till en inomhusarena. 
 • Isbanan på Stora Torget är öppen 16 februari till och med 17 mars. 
 • All allmänhetens åkning inomhus är inställd: Norvalla ishall och Löfbergs ICE Arena.
 • Skridskobanan i Mariebergsskogen är inställd.

Kultur

Bibliotek

 • Samtliga bibliotek har öppet: Stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. 
 • Vi återgår till ordianreiöppettider från och med 25 januari.  Stadsbiblioteket är stängt på söndagar fram till 14 februari men återgård till ordinarie öppettider från och med 21 februari. 
 • Biblioteken är öppna med begränsat antal samtidiga besökare. 
 • Återlämningslåda finns utanför biblioteken utom i Väse.
 • "Take away-kassar". Ring så packar vi dina böcker.
 • Boken kommer för riskgrupper.
 • Ordinarie låneregler träder i kraft 1 februari,
 • Kommunarkivet är stängt för spontanbesök. Allmänna handlingar kommer i första hand lämnas ut som kopior. I de fall en begäran inte kan lösas genom kopiering eller skanning gäller förbokade besök. Dessa anpassningar av vår verksamhet gäller tillsvidare

Arenan

 • Alla filmvisningar är inställda.

Myndighetsutövning

 • Inga fysiska besök till bygglovs- plan- och lantmäterihandläggare. Vill du komma i kontakt med rådgivningen hänvisas du till telefon, e-post eller karlstad.se.
 • Övrig myndighetsutövning genomförs i första hand i digital form när det är möjligt. Om en fysisk tillsyn eller ett möte måste genomföras sker det anpassat med minimerat antal deltagare, utomhus eller på annat sätt.

Omsorg och stöd

 • Gemensamma ytor anpassas eller stängs av.
 • Besökare uppmanas att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.
 • Besöksvärdar fortsätter finnas vid boenden inom vård och omsorg.
 • Mötesplatser stängs.
 • På Jobbcenter tas endast bokade besök emot, ingen drop-in.
 • Verksamheter utökas för att minska antalet deltagare per tillfälle och mer genomförs utomhus.
 • Några verksamheter ställer om till hemundervisning och digitala uppgifter.

Karlstads kommun som arbetsgivare

Karlstads kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen inom den egna verksamheten.

 • Alla medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det. Beslutet gäller till och med 30 april.
 • Vi håller digitala möten där det är möjligt och undviker att träffas fysiskt. Med fysisk kontakt menas när du träffar någon på mindre än en till en och halv meters avstånd i mer än 15 minuter.
 • Politiska möten genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Mötesrum och andra gemensamma utrymmen har anpassats för att hjälpa medarbetare att hålla avstånd till varandra.
 • Restriktivitet gäller för deltagande och anordnande av evenemang där många människor samlas.
 • Restriktivitet kring tjänsteresor och besök på andra arbetsplatser.

 

Uppdaterad den