corona

Konsekvenser av råd och rekommendationer i Karlstads kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs en rad åtgärder. Här kan du läsa om vilka konsekvenser råd och rekommendationer får för Karlstads kommuns verksamhet. 

Kontakt med kommunen

 • Kontaktcenter i Bibliotekshuset har öppet som vanligt, men Karlstadsborna uppmanas att om möjligt använda telefon, webb eller appen Mitt Karlstad för att kontakta oss.
 • Karlstadsrummet är öppet igen. Vi välkomnar 6 besökare samtidigt i rummet. 
 • Samhällsbyggnadshuset har öppet klockan 08.00-12.00.
 • Inga fysiska besök till konsument- och energi- och klimatrådgivningen. Vill du komma i kontakt med rådgivningen hänvisas du till telefon, e-post eller karlstad.se.

Skola

Förskola och grundskola

Grundskolan återgår till närundervisning när skolan startar i augusti, men har möjlighet till distansstudier på gruppnivå vid behov. Se mer på karlstad.se/coronautbildning

Anpassningar i förskolor och grundskolor

Det har gjorts många åtgärder och anpassningar kring lokaler, utomhusmiljö, barn och medarbetare. Vanligast är:

 • Möblering med större avstånd.
 • Förändring av hur verksamheten genomförs för att minska fysisk närhet.
 • Undvika situationer där elever blandas i nya grupperingar.
 • Matsituation och idrott där det kan uppstå fysisk närhet.
 • Hämtning och lämning.
 • Möten, både interna möten och med föräldrar.
 • Mycket restriktiva med besökare i lokalerna.
 • Arbeta hemifrån för de som har möjlighet att ta med arbetsuppgifter hem.

Gymnasieskolor

Gymnasieskolorna återgår till närstudier när skolan startar i augusti.

Vuxenutbildningen

Vuxna kan återgå till undervisning på plats från den 1 juni.

Fritid

Läger- och kolloverksamhet

Läger- och kolloverksamheten är igång som vanligt från och med 28 juni 2021.

Idrottshallar och anläggningar

 • Racketcenter öppnar måndag 24 maj.  Begränsningar vad gäller antal som får vistas i lokalen  gäller. Hålla avstånd, bara komma när du är frisk och så vidare gäller.  
 • Vi öppnar bokningen för föreningar till alla inomhusidrottshallar som ägs av kommunen måndag 24 maj. Föreningarna som bokar ansvarar för att de begränsningar som finns till exempel max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt följs.

 • Drop in-idrotten är inställd.

Motionscentralen på Skutberget

Sundstabadet och Sundsta idrottshus 

Vålbergs sim- och sporthall 

 • Simhallen är stängd för allmänheten till och med 29 augusti 2021. 
 • Atlethallen öppnar 2 juni för träning i begränsad omfattning. Endast bokade platser. (stängt 12 juli-15 augusti)
 • All kommunal gruppträningsverksamhet i anläggningen pausas under perioden.
 • Periodkort (månadskort) förlängs med lika lång tid som löptiden för de nationella råden.
 • Övriga värdebevis, så som presentkort, tio-kort och dylikt har förlängd med lika lång tid som löptiden för de nationella råden.

Mariebergsskogen

 • Naturumhuset är öppet med begränsningar av antalet besökare till utställningen, i butiken och till naturinfo. Kaféet har enbart take away med egen ingång från bryggan.
 • Inomhusverksamheterna i Lillskogen har stängt. 
 • Kiosken och Naturum Värmlands bod stängd. Parken är fortsatt öppen med de aktiviteter som man kan göra på egen hand utomhus.

Fritidsgårdar och UNO

 • Fritidsgårdarna och Kronoteket öppnar 25 januari 2021 för barn/unga födda 2005 eller senare. 11-17 juni ingen inomhusveksamhet enbart utomhusaktiviteter.
 • Kronoteket har öppet för gymnaiseungdomar kvällstid från och med 8 februari. 11-17 juni ingen inomhusveksamhet enbart utomhusaktiviteter.
 • Ungdomens hus, UNO, öppnar 12 februari för unga födda 2002-2005.
 • Fritidsknuten öppnar i begränsad omfattning, under sommaren är verksamheten förlagd till Orrlekens aktivitetshus.

Parklekar

Parklekarna har öppet för barn och unga födda 2005 eller senare. Utomhusaktiviteter.

Seniorernas hus

 • Seniorernas hus öppnar 1 juni i begränsad omfattning. 

Fritidsbanken

 • Fritidsbanken har öppet, men tar in begränsat antal samtidiga besökare i lokalen. 

Kultur

Bibliotek 

 • Återlämningslåda finns utanför biblioteken utom i Väse. Under julimånad då alla närbiblioteken är stängda har vi inte några återlämningslådor där.
 • "Take away-kassar". Ring så packar vi dina böcker.
 • Boken kommer för riskgrupper.

Myndighetsutövning

 • Inga fysiska besök till bygglovs- plan- och lantmäterihandläggare. Vill du komma i kontakt med rådgivningen hänvisas du till telefon, e-post eller karlstad.se.
 • Övrig myndighetsutövning genomförs i första hand i digital form när det är möjligt. Om en fysisk tillsyn eller ett möte måste genomföras sker det anpassat med minimerat antal deltagare, utomhus eller på annat sätt.

Omsorg och stöd

 • Gemensamma ytor anpassas eller stängs av.
 • Besökare uppmanas att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.
 • Besöksvärdar fortsätter finnas vid boenden inom vård och omsorg.
 • Mötesplatser stängs.
 • På Jobbcenter tas endast bokade besök emot, ingen drop-in.
 • Verksamheter utökas för att minska antalet deltagare per tillfälle och mer genomförs utomhus.
 • Några verksamheter ställer om till hemundervisning och digitala uppgifter.

Karlstads kommun som arbetsgivare

Karlstads kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen inom den egna verksamheten.

 • Medarbetare ska arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. Gäller till den 29 september.
 • Vi håller digitala möten där det är möjligt och undviker att träffas fysiskt. 
 • Politiska möten genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Mötesrum och andra gemensamma utrymmen har anpassats för att hjälpa medarbetare att hålla avstånd till varandra.
 • Restriktivitet gäller för deltagande och anordnande av evenemang där många människor samlas.
 • Restriktivitet kring tjänsteresor och besök på andra arbetsplatser.

Uppdaterad den