Corona

Prata med barn och unga om pandemin

Skolan Linn 70

Pandemin väcker tankar och känslor hos alla, men kanske framför allt hos barn och unga. Hur kan vi prata med dem om pandemin?  Här hittar du tips om information till barn och hur du kan samtala med dem om corona.

Många oroas just nu över coronaviruset och vad som kommer att hända. Undervisning på distans och aktiviteter som ställs in påverkar många barn och unga.  Stora förändringar i vardagen skapar frustration och känslor. 

Information och stöd

Informationen riktar sig fämst till dig som vuxen och ger tips på vad du kan tänka på när du pratar med barn om corona. 

Folkhälsomyndigheten

Information till barn och unga 

Frågor och svar om corona  för barn och unga

Krisinformation.se

Så pratar du med barn om coronaviruset

Regionerna och 1177 Vårdguiden

1177 Skåne: Prata med barn om corona

1177 Region Värmland: För barn om corona

Rädda barnen

Så pratar du med barn

Tips till dig som är hemma med barn på grund av corona

Känner du dig orolig?

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du eller någon du känner har det extra tufft just nu

Hjälp och stöd vid oro

Uppdaterad den