Corona

Tillsammans undviker vi trängsel

Om det finns stor risk för trängsel så kan kommunen införa förbud mot att vistas på särskilda platser. Karlstadsbor kan använda funktionen Meddela trängsel i appen Mitt Karlstad för att hjälpa kommunen att få en bild av läget.

Umgås bara i en mindre krets 

Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Avstå festen och fira med få.

Håll alltid avstånd till andra människor, det gäller både inne och ute. Umgås bara med personer du normalt träffar. 

Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Meddela trängsel i appen Mitt Karlstad

Om du som Karlstadsbo upplever trängsel kan du hjälpa till genom att meddela oss i appen Mitt Karlstad i funktionen Meddela trängsel. Du kan använda den när du upptäcker stor trängsel i den offentliga miljön i Karlstad. Ditt meddelande tas emot av vårt Kontaktcenter och tas med i underlaget för kommunens samlade lägesbild.

Meddelanden om trängsel i appen Mitt Karlstad får inga påföljder för privatpersoner. Vi är tacksamma om du använder funktionen med omsorg och endast när det behövs.

Här kan du läsa mer om appen Mitt Karlstad och hur du laddar ner den. 

Kommunstyrelsen kan ta beslut om vistelseförbud

Enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har kommunen rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser. Förbudet kan utfärdas om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Karlstads kommun har förberett så vi kan använda oss av den möjligheten om det skulle bli aktuellt.

Kommunen har rätt att utfärda förbud att:

  • vistas i en park
  • på en badplats eller
  • på någon annan liknande särskild plats dit allmänheten har tillträde.

Det gäller inte platser:

  • som omfattas av andra bestämmelser, till exempel köpcentrum och bibliotek
  • näringsverksamhet som butiker, restauranger eller offentlig verksamhet
  • transportvägar, som gågator och bilvägar.

Kommunen följer utvecklingen, samlar in underlag och gör en samlad bedömning av läget i samråd med andra myndigheter.

Om det finns en stor risk för trängsel på en särskild plats så kan kommunstyrelsen med kort varsel införa förbud mot att vistas på platsen. Beslutet tas alltid i samråd med polisen, smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Beslutet meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla, på karlstad.se och på platsen genom skyltning och avspärrning.

Beslutet gäller i längst 14 dagar, sedan krävs ett nytt beslut. Det är polisens uppgift att bevaka överträdelser och om förbudet inte följs kan det leda till ordningsbot på 2 000 kronor.

Uppdaterad den