corona

Vaccination mot covid-19

Vaccinering på Ruds trygghetsboende

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. 

Vaccinering är en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Vaccinationen kan skydda dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Det är Region Värmland som planerar och genomför vaccineringen i Värmland. Hur fort det går beror dels på hur mycket vaccin som regionen får och hur de fördelar det mellan kommunerna i länet.

Karlstads kommun har ansvar för vaccineringen av kunder som bor i särskilt boende, har hemtjänst eller hemsjukvård. Kunder som har trygghetslarm och/eller hemhandling hänvisas till Region Värmlands vaccinationsmottagning.

Information om vaccinering på 1177.se

Information om vaccination mot covid-19 hittar på webbplatsen 1177.se. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se 

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19 

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla vuxna kommer att erbjudas vaccin, men de äldsta och mest sårbara går först. Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser. Hur fort det går och vilka som kan vaccineras när beror på tillgången av vaccin. 

Läs mer om vaccinationsordningen på webbplatsen 1177.

Var uppmärksam på telefonbedrägerier

Polisen i Värmland varnar för bedragare som ringer upp för att boka tid för vaccinering och ber dig betala eller logga in på bank-id. Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon.

Läs mer om hur du kan skydda dig på polisens webbplats

Uppdaterad den