Information med anledning av corona

Vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra, men de tillhör fortfarande en riskgrupp.

Hygienrutiner

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Vaccination

Vaccination mot covid-19 inleddes den 27 december. Karlstads kommun följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Mer information om vaccineringen finns karlstad.se/vaccincovid19

Besöksrestriktioner

Efter att det nationella besöksförbudet hävdes den 1 oktober har vi haft tydliga besöksrestriktioner för att undvika att få in smitta på våra boenden.

Vi ber dig att tänka till om det verkligen är nödvändigt att besöka våra boenden för tillfället. 

Om besök ändå görs vädjar vi till dig att följa restriktionerna och visa hänsyn. Det ligger ett stort egenansvar hos dig som besökare.

Restriktioner som gäller vid besök:

  • Besök på boendet förutsätter att du som besökare är frisk och symtomfri.
  • Vi ser helst att ni kommer max två personer samtidigt för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.
  • Besöket kommer att äga rum i lägenheten i första hand och annars i anvisat besöksrum.
  • Du som besökare kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret rekommenderar vi att du bär under hela besöket.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra under hela besöket.

Våra vårdboenden med inriktning demens har besökstider. Ta kontakt med det boendet du vill besöka om du undrar vad som gäller specifikt för det boende som du ska besöka.

Information till besökare för att förebygga smittspridning.pdf

Lokala tillfälliga besöksförbud

Regeringen har beslutat om möjlighet att införa lokala tillfälliga besöksförbud på äldreboenden för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Vid ett eventuellt utbrott på något av våra boenden kan tillfälligt besöksförbud bli aktuellt. 

Enklare att få hemtjänst

Karlstads kommun har gjort det enklare för personer över 70 år att få hjälp av hemtjänsten med matleverans, inköp och ärenden. 

Åldersgränsen för förenklad biståndsbedömning gällande vissa hemtjänstinsatser har sänkts från 75 år till 70 år. Beslutet gäller från den 18 mars och tills vidare.

Detta får du hjälp med av Kontaktcenter eller via e-tjänst på karlstad.se.

Uppdaterad den