Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. (Uppdaterad 30 mars, 14.26)

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

  • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
  • Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Gör inga besök på äldreboenden och sjukhus. Besök tillåts endast om det är absolut nödvändigt och om du är frisk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teaterföreställningar och bio, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sammankomster som inte berörs

Skolor och arbetsplatser berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Folkhälsomyndigheten kommer med råd kring privata sammankomster, men det är inte klart när dessa kommer.

Läs mer frågor och svar på polisens webbplats

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Regeringen gav 17 mars rekommendationen att inte bedriva undervisning i gymnasieskolors och vuxenutbildningars lokaler. Karlstads kommun följer regeringens rekommendationer och bedriver undervisningen på distans från torsdag 19 mars. Vi har både teknik och läromedel som möjliggör distansstudier. Vi vädjar till alla elever att ta ansvar för sina studier även om de sker från hemmet från och med torsdag 19 mars.

Lunch för de som har behov

Vi kommer att erbjuda lunch till gymnasieelever som inte kan ordna det på annat sätt. Läs mer om hur detta kommer att gå till här.

Läs mer om gymnasieutbildning på distans.

Näringsliv och företag

Karlstads kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du  information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin.

Det har gjorts flera förändringar för att linda effekterna, till exempel möjlighet för våra krögare att öppna uteserveringarna tidigare, möjlighet att få uppskov med fakturor från kommunens förvaltningar, föreningsbidrag betalas ut i förskott och vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjlig.

Här finns mer information för dig som företagare

Vård och omsorg

Karlstads kommun uppmanar alla över 70 år att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa sina sociala kontakter.

Hygienrutiner

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Enklare att få hemtjänst

Nu är det enklare för personer över 70 år att få hjälp av hemtjänsten med matleverans, inköp och ärenden. Karlstads kommun vill underlätta för riskgruppen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att begränsa sina sociala kontakter med anledning av coronaviruset.

Karlstads kommun har sänkt åldersgränsen för förenklad biståndsbedömning gällande vissa hemtjänstinsatser från 75 år till 70 år. Beslutet gäller från den 18 mars och tills vidare.

Anledningen är Folkhälsomyndighetens starka rekommendation att personer över 70 år, som är en riskgrupp, ska begränsa sina nära kontakter med andra. Det innebär bland annat att så långt som möjligt undvika folksamlingar i affärer, kollektivtrafik eller offentliga lokaler.

Läs mer om beslutet gällande hemtjänst

Besöksförbud på våra boenden

Vi införde 11 mars besöksförbud på våra vårdboenden, särskilda boenden och trygghetsboenden på grund av rådande läget med det nya coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och personer som tillhör riskgrupperna.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka kunder om besökaren inte har luftvägssymtom.

Förskola, grundskola och fritidshem

Elever och personal i skolan ska vara hemma om man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. 

Läs mer om förskolans, grundskolans och fritidshemmens arbete med anledning av corona

Fritids- och idrottsaktiviteter och offentliga mötesplatser

Kommunens fritidsverksamheter och offentliga mötesplatser håller öppet och du är välkommen om du är frisk. Vi ska fortsätta träna och röra på oss och gärna med andra, men vi ska göra det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber för att hindra smittspridning, även vid lindriga symtom.

Vi håller badhus och idrottsanläggningar öppna, Folkhälsomyndigheterna rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Vi håller också bibliotek, fritidsgårdar och andra mötesplatser för de under 70 år öppna, men har fått ställa in eller skjuta upp eller anpassa vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridning. 

Allmänna möten, sammankomster, evenemang och idrottsaktiviteter

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer.

Verksamheter och evenemang som inte omfattas av förbudet men bör göra riskbedömningar

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, museiverksamhet, sim- och idrottshallar för föreningsidrott och övriga möten och sammankomster omfattas inte av några förbud. Folkhälsomyndigheten rekommenderar däremot att ansvariga och arrangörer av olika verksamheter och evenemang gör bedömningar för att kunna göra åtgärder för att bidra till att minska smittspridning. 

Här hittar du mer information och frågor och svar kring kultur- och fritidsfrågor. 

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor och svar Karlstads kommun

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Informationen uppdateras efter hand. Frågor och svar Karlstads kommun.

Undvik att bli smittad och smitta andra

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

Det finns affischer som enkelt kan skrivas ut och sättas upp på arbetsplatsen.

Undvik att bli smittad och smitta andra.pdf (svenska)

Avoid being infected and infecting others.pdf (engelska)

Välkommen om du är frisk.pdf (svenska)

You are welcome if you are feeling well.pdf (engelska)

Välkommen om du är frisk.pdf  (arabiska)

Välkommen om du är frisk.pdf  (kurdiska)

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

Tvätta händerna ofta 

Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och vatten ofta, före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhantag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. Undvik också att ta med händerna i ansiktet eller ögonen.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen presenterade idag förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teaterföreställningar och bio, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör  också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

 

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Sammankomster som inte berörs

Skolor ocharbetsplatser berörs inte.Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Folkhälsomyndigheten kommer med råd kring privata sammankomster, men det är inte klart när dessa kommer.

 

Läs mer på polisens webbplats där det också finns bra frågor och svar.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den