Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. 

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Allmänna råd för att minska smittspridningen

  • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Gör inga besök på äldreboenden och sjukhus. 
  • Håll kontakten med äldre vänner och släktingar, men besök dem inte just nu.
  • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus. 
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Allmänheten erbjuds möjlighet till egenprovtagning 

Från och med den 7 juli erbjuder Region Värmland egenprovtagning för allmänheten. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen. 

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Du som är folkbokförd i Värmland

Du som är folkbokförd i Värmland loggar in på och bokar egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Du ska alltså inte ringa, utan göra din bokning via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se

Du som är folkbokförd i en annan region än Värmland

Du som inte är folkbokförd här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning. Du ska i så fall kontakta Region Värmland på e-post för att boka: egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.

Läs mer om egenprovtagning på Region Värmlands sidor på 1177

Trängsel på serveringsställen och andra platser

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft som handlar om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innebär att kommunen ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Vi har även befogenheter att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

För trängsel på andra platser som badplatser, parker och butiker gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter om allas ansvar att se till att trängsel inte uppstår.

Vi har alla ett personligt ansvar för hur vi agerar och aktivt bidrar till att minska smittspridningen. Är det mycket folk på en plats, kanske du ska komma tillbaka vid ett annat tillfälle eller hitta ett annat alternativ. 

Det vi kan göra som kommun är att sätta upp information runt om i Karlstad för att påminna dig som Karlstadsbor och besökare att visa omtanke och hålla avstånd till varandra.

Frågor och svar om lag för serveringsställen

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Läs mer frågor och svar på polisens webbplats

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Studenten 2020 firades - men annorlunda

Årets skolavslutning och student blev annorlunda. Student och utspring planerades utifrån myndigheternas rekommendationerna kring corona. Studenten filmades och livesändes för att göra dagarna till någonting bra och minnesvärt för våra studenter.

Årets student filmades och livesändes och går att se i efterhand

Näringsliv och företag

Karlstads kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du  information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin.

Det har gjorts flera förändringar för att linda effekterna, till exempel möjlighet för våra krögare att öppna uteserveringarna tidigare, möjlighet att få uppskov med fakturor från kommunens förvaltningar, föreningsbidrag betalas ut i förskott och vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjlig.

Här finns mer information för dig som företagare

Vård och omsorg

Karlstads kommun uppmanar alla över 70 år att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa sina sociala kontakter.

Hygienrutiner

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Enklare att få hemtjänst

Nu är det enklare för personer över 70 år att få hjälp av hemtjänsten med matleverans, inköp och ärenden. Karlstads kommun vill underlätta för riskgruppen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att begränsa sina sociala kontakter med anledning av coronaviruset.

Karlstads kommun har sänkt åldersgränsen för förenklad biståndsbedömning gällande vissa hemtjänstinsatser från 75 år till 70 år. Beslutet gäller från den 18 mars och tills vidare.

Anledningen är Folkhälsomyndighetens starka rekommendation att personer över 70 år, som är en riskgrupp, ska begränsa sina nära kontakter med andra. Det innebär bland annat att så långt som möjligt undvika folksamlingar i affärer, kollektivtrafik eller offentliga lokaler.

Läs mer om beslutet gällande hemtjänst

Besöksförbud på våra boenden

Vi införde 11 mars besöksförbud på våra vårdboenden, särskilda boenden och trygghetsboenden på grund av rådande läget med det nya coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och personer som tillhör riskgrupperna.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka kunder om besökaren inte har luftvägssymtom. Den 14 juli kom också nya råd från Socialstyrelsen om att personer som bildat antikroppar mot covid-19 ska kunna få besöka äldre och riskgrupper på särskilda boenden. Ett antikroppstest ses som en del i bedömningen av om ett besök går att genomföra eller inte.

Hjälp och stöd vid oro, missbruk och våld

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån just nu vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Här hittar du kontaktuppgifter till hjälp och stöd om du eller någon du känner har det extra tufft just nu.

Förskola, grundskola och fritidshem

Elever och personal i skolan ska vara hemma om man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. 

Läs mer om förskolans, grundskolans och fritidshemmens arbete med anledning av corona

Fritids- och idrottsaktiviteter och offentliga mötesplatser

Kommunens fritidsverksamheter och offentliga mötesplatser håller öppet och du är välkommen om du är frisk. Vi ska fortsätta träna och röra på oss och gärna med andra, men vi ska göra det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber för att hindra smittspridning, även vid lindriga symtom.

Vi håller badhus och idrottsanläggningar öppna så länge vi kan vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheterna rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Vi håller också bibliotek, fritidsgårdar och andra mötesplatser för de under 70 år öppna, men har fått ställa in eller skjuta upp eller anpassa vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridning.

Allmänna möten, sammankomster, evenemang och idrottsaktiviteter

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Riskbedömningar och åtgärder

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, museiverksamhet, sim- och idrottshallar för föreningsidrott och övriga möten och sammankomster omfattas inte av regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare, men är skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens skarpa råd och föreskrifter.

Det innebär att vi bland annat måste informera, undvika att flera personer samlas, markera avstånd och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ansvariga och arrangörer av olika verksamheter och evenemang att göra riskbedömningar för att kunna göra åtgärder för att bidra till att minska smittspridning.

Varje verksamhet gör därför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att vissa verksamheter kan hålla öppet, medan andra behöver stänga. Avvägningar görs med hänsyn till lokal, målgrupp, typ av aktivitet, besökarantal, yta och bemanning. Varje verksamhet fattar sina egna beslut.

Läget förändras hela tiden så kolla gärna öppettider innan du beger dig iväg

Här hittar du mer information och frågor och svar kring kultur- och fritidsfrågor. 

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor och svar Karlstads kommun

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Informationen uppdateras efter hand. Frågor och svar Karlstads kommun.

Undvik att bli smittad och smitta andra

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av sjukdomen covid-19.

Det finns affischer som enkelt kan skrivas ut och sättas upp på arbetsplatsen.

Undvik att bli smittad och smitta andra på fem olika språk.pdf

Undvik att bli smittad och smitta andra.pdf (svenska)

Avoid being infected and infecting others.pdf (engelska)

Välkommen om du är frisk.pdf (svenska)

You are welcome if you are feeling well.pdf (engelska)

Välkommen om du är frisk.pdf  (arabiska)

Välkommen om du är frisk.pdf  (kurdiska)

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

Tvätta händerna ofta 

Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder, före måltid och i samband med toalettbesök. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Håll avstånd

Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor och i väntrum.

Tänk också på att hålla avstånd till andra människor i kollektivtrafiken som till exempel buss och tåg och undvik att resa i rusningstid.

Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. 

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den