Frågor och svar

Vanliga frågor och svar inom kultur och fritid

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring corona och kultur och fritid

Tips till dig som besöker kommunala lokaler och mötesplatser som bibliotek, badhus, fritidsgårdar och idrottsanläggningar

 • Stanna hemma om du uppvisar sjukdomssymtom, även milda, eller om du är över 70 år.
 • Var noggrann med din handhygien och tvätta ofta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra inom- och utomhus när du besöker våra allmänna lokaler. och mötesplatser. 
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler, undvika att byta om i allmänna omklädningsrum, undvik närkontakt i idrottsutövandet.
 • Undvika att besöka oss om det innebär resor i rusningstid och avstå från onödiga resor. 

Vad gäller för Stadsbiblioteket och alla närbibliotek?

Våra bibliotek håller öppet som vanligt så länge det inte kommer nya rekommendationer.  Är du frisk och under 70 år är du välkommen till oss.

På Stadsbiblioteket har vi ställt en återlämningslåda utanför huvudentrén till Bibliotekshuset för dig som inte vill eller kan gå in, våra övriga bibliotek har inkast utifrån.

Vi utökar Boken kommer, en möjlighet för dig att få böckerna hemkörda till dörren. Vi erbjuder också take-away-kassar med böcker som du eller någon anhörig eller granne kan komma och hämta, utan att behöva gå in i bibliotekens lokaler. Boka via Stadsbiblioteket på 054-540 24 00. Vi har också utökat möjligheten att låna fler e-böcker i veckan. Du kan också strömma film och läsa tidningar digitalt hemifrån, läs mer om våra digitala tjänster på bibliotekvarmland.se

Inställda programpunkter

Med anledning av Folkhälsomyndigheternas råd till arrangörer av evenemang har vi fått ställa in, skjuta upp eller göra vissa förändringar i programmen på bland annat Karlstads Stadsbibliotek och Kommunarkivet, du hittar en lista på ändringar här.

Vad gäller för löpande program inom dans, teater, bio och föreläsningar? 

De flesta evenemang som arrangeras av både kommunen och privata aktörer publiceras i vår evenemangskalender. Där kan du också se om något blir inställt eller om det sker några förändringar i kommande program. Är du frisk är du välkommen att ta del av programmen! Här hittar du evenemangskalendern.

Kommunens evenemang 

För kommunens evenemang gör vi löpande riskbedömningar utifrån Folkhälsmyndighetens råd för varje evenemang och aktivitet som är planerad som lockar under 50 deltagare. I de fall där vi inte kan vidta tillräckliga åtgärder för att bidra till minskad smittspridning så ställer vi in eller skjuter arrangemanget fram i tiden.

Vad gäller för Arenan?

Vi visar film som vanligt på Arenan, under den närmaste tiden har vi beslutat att sälja färre antal biljetter till varje visning för att besökare ska kunna sprida ut sig och hålla avstånd i salongen. Du är välkommen som vanligt på bio om du är frisk. Se aktuellt program för Arenan här.

Vad gäller för Skaparverkstan?

Skaparverkstan har workshops och aktiviteter som vanligt, men med färre deltagare. Vi har infört en tillfällig begränsning på 15 personer per tillfälle. Här hittar du det senast uppdaterad programmet

Har fritidsgårdarna, parklekarna och andra mötesplatser för både unga och gamla öppet som vanligt?

Vi stänger Seniorernas hus fram till preliminärt 4 maj med hänsyn till Folkhälsomyndigheterna rekommendationer om att de över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter. 

På parklekarna flyttar vi ut verksamheten i den utsträckning det går.

Vi välkomnar färre antal besökare och anpassar våra aktiviteter på i våra mötesplatser så att vi kan hålla lite mer avstånd till varandra.

Vår ambition är att ha våra verksamheter öppet som vanligt. På grund av personalförändringar och sjukdom kan vi komma att behöva stänga någon mötesplats med kort varsel.

Vi uppdaterar på respektive fritidsgårds eller mötesplats Facebooksida om det sker plötsliga förändringar.

Varför har en verksamhet öppen, när andra liknande har stängt?

Förutsättningarna kan se olika ut även om det är samma typ av verksamhet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar den som är ansvarig för en verksamhet att göra en riskbedömning för att kunna identifiera och vidta åtgärder för att bidra till att minska smittspridning.

Varje verksamhet gör därför en egen riskbedömning och utifrån den görs avvägningar om verksamheten kan hålla öppet eller behöver stänga. Avvägningar görs med hänsyn till lokalens utformning, målgrupp, besökarantal, yta och bemanning. Varje verksamhet fattar sina egna beslut.

Vad gäller för idrottsevenemang och idrotts- och träningsanläggningar?

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska fortsätta. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Vi ska fortsätta träna och röra på oss och gärna med andra, men vi ska göra det säkert. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att minimera riskerna för smittspridning.

Vi har verksamhet och har öppet som vanligt än så länge, men gör löpande riskbedömningar och vidtar åtgärder i våra evenemang och idrotts- och träningsanläggningar. Vi har bland annat utökade städrutiner, informerar och uppmuntrar besökare och deltagare till god handhygien, vi har anpassat lokaler och verksamhet och gör det vi kan för att minska trängsel i våra lokaler. 

Du som besökare kan hjälpa oss genom att bara komma om du är frisk och gärna byta om hemma. Tänk på att respektera andra besökare och hålla avstånd. 

Externa arrangörers samt föreningars evenemang och träning

När det gäller evenemang, både inom kultur och idrott, som hålls i kommunens lokaler av externa arrangörer, ligger det på arrangörens ansvar att följa regeringens beslut och rekommendationer. Det är arrangörens ansvar att fatta beslut om det planerade evenemanget ska genomföras eller ej samt vilka åtgärder som behöver göras. Vi för en dialog med arrangörer och föreningar och informerar myndigheternas beslut och rekommendationer för säker idrott och träning och samverkar i de fall vi kan kring åtgärder. 

Föreningar rekommenderas att de om bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktivite­ter utomhus,
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika träng­ sel, och
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.
 • Skjut upp årsmöten och liknande.

Är Sundstabadet och Vålberg simhall öppna?

Kommunens badanläggningar har öppet så länge det inte kommer nya rekommendationer. Vi har skjutit upp viss kursverksamhet till hösten 2020 på grund av att vi inte kan garantera att hela kursperioden ska kunna genomföras med utbildad personal. Vi har anpassat våra öppettider under en period. På sundstabadet.se kan du läsa aktuella nyheter. 

Hur ska vi tänka som förening eller arrangör av evenemang och idrottsaktiviteter?

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska fortsätta men på ett säkert sätt. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram olika rekommendationer för dig som ska arrangera olika evenemang och aktiviteter.

Läs mer om riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Läs mer om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Läs mer om rekommendationer för idrotts- och träningsanläggningar. 

Tänk speciellt på:

 • Genomför en riskbedömning.
 • Informera om att personer som är sjuka, även de som har lätta förkylningssymtom ska stanna hemma.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten. Om det inte går kan handsprit vara ett alternativ.
 • Informera om allmänna hygienråd genom exempelvis affischer.
 • Informera deltagare om vikten av att fortsätta träna och idrotta men hur alla kan hjälpas åt att göra det säkert. 

Kan jag delta i mina idrotts- och fritidsaktiviteter som vanligt? 

Fortsätt idrotta och träna - men gör det säkert! Folkhälsomyndigheterna rekommenderar följande:

 • Träna inte om du är sjuk.
 • Undvik aktiviteter med närkontakt.
 • Byt om hemma.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Torka av gymutrustning efter användning.
 • Träna helst utomhus.
 • Är du över 70 bör du undvika offentliga miljöer  gruppaktiviteter inomhus men fortsätt röra på dig för hälsans skull, fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Vad gäller om jag, min förening eller företag vill avboka en halltid? Får vi pengarna tillbaka?

Vi frångår våra vanliga regler kring avbokningar,  föreningar och företag slipper att betala när de avbokar en lokal.

Hur stöttar ni föreningar?

 • Vi inför möjlighet till uppskov med fakturor. 
 • Vi betalar ut föreningsbidrag i förskott. 
 • Vi frångår våra vanliga regler kring avbokningar, föreningar och företag slipper att betala när de avbokar en lokal. 
 • Vi förlänger handläggningstider av projektansökningar för att kunna omfördela budget och vid behov fördela riktat stöd till föreningar.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den