Samhällsskydd och beredskap

Samhällets krisberedskap

Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samspelar vid en samhällskris. Samhällets aktörer måste vara förberedda för att hantera det oväntade. Och du som kan behöver vara beredd på att kunna klara dig själv en tid.

En samhällsstörning eller en samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Utan el fungerar inte leveransen av matvaror till affären, bankomater, internet, mobiltelefoner och fasta telefoner, bensinpumpar, vatten och värme eller kyl- och frys.

Gemensam krisledningsnämnd i Karlstadsregionen

Alla kommuner ska enligt lag ha en krisledningsnämnd som kan träda in och ta över hela eller delar av ansvaret från övriga nämnder i kommunen. Som stöd till krisledningsnämnden finns en beredningsgrupp, en stabs- och analysgrupp samt en informationsenhet i krisledningsorganisationen.

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ingår i en gemensam krisledningsorganisation med en gemensam krisledningsnämnd. 

Läs mer om krisledningsorganisationen på räddningstjänstens webbplats

POSOM Karlstadsregionen

POSOM är en frivilligorganisation som stöttar drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer. Förkortningen ”POSOM” står för psykisk och social omsorg. 

POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner. Gruppen samverkar med akutsjukvården, kyrkan, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten och andra organisationer

POSOM på räddningstjänstens webbplats

Frivilliga resursgruppen, FRG

Frivilliga resursgruppen är ett stöd som kommunen kan kalla in när ordinarie resurser behöver förstärkas vid omfattande händelser. FRG Karlstadsregionen är gemensam för Karlstad, Kil, Forshaga, Grums, Munkfors och Hammarö kommuner. Ansvaret för att rekrytera och utbilda samt leda FRG vid insats ligger gemensamt på Civilförsvarsförbunden i Karlstad och i Kil.

Frivilliga resursgruppen på räddningstjänstens webbplats

Risk- och sårbarhetsanalyser

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser har kommuner skyldighet att göra risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. De beskriver det egna områdets risker och sårbarheter samt befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden sinsemellan. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska negativa effekter av dem.

Din beredskap - så klarar du krisen

Vid en kris kommer inte samhällets resurser att räcka till alla drabbade samtidigt, utan hjälp måste prioriteras för de mest utsatta. Du som kan bör förbereda dig på att kunna klara dig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

Fundera på hur ett längre avbrott i el- eller vattenförsörjningen skulle påverka dig och din omgivning.

Läs mer om hur du kan klara av krisen

Uppdaterad den