Kommunens vigselförrättare hjälper er om ni vill gifta er

Borgerlig vigsel i Karlstads kommun

En blombukett och en kandelaber med tända ljus står på ett bord framför en eldstad.
Vigsellokalen i Gamla Wermlandsbanken.

Om ni vill gifta er borgerligt kan ni boka en av Karlstads kommuns vigselförrättare. De viger er på helgfria lördagar och det är kostnadsfritt. Vigselförrättarna är utsedda av länsstyrelsen.

Att vigas hos oss

Vi erbjuder möjlighet att vigas på helgfria lördagar mellan klockan 14.00-16.00 i kommunens vigsellokal i gamla Wermlandsbanken. 

Om ni vill vigas på en annan dag eller plats ska ni ta kontakt med en vigselförrättare och komma överens om det. När vigsel sker någon annanstans än i kommunens vigsellokal får ni själva bekosta eventuell reseersättning till vigselförrättaren. 

Se alla vigselförrättare i Karlstads kommun

Hindersprövning

Innan ett äktenskap får ingås ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet (hindersprövning). Denna prövning görs av Skatteverket och ska vara klar vid bokningstillfället.

Hindersprövningen kan ni antingen beställa via Skatteverkets telefon 0771-567 567 eller skriva ut från Skatteverkets webbplats. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg; hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar ska ni ta med till vigseln, annars kan inte vigseln genomföras. Handlingarna är endast giltiga i fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Utse två vittnen

För att vigseln ska bli giltig måste två vittnen vara med. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Du och din partner utser vittnena själva. Till vigseln ska de ha med sig giltig legitimation.

Behov av tolk

Om du eller din partner inte förstår eller talar svenska ska en tolk vara med vid vigseln. Det kan till exempel vara ett av vittnena, personen måste ha fyllt 18 år. Blivande makar kan inte tolka åt varandra. Eventuella kostnader för tolk måste ni själva bekosta. Säg till när ni bokar er vigsel om ni har behov av tolk.

Bokning av vigsel

För bokning av vigsel eller mer information, kontakta Kontaktcenter i Bibliotekshuset, telefon 054-540 00 00, knappval 4.

Boka borgerlig vigsel via vår e-tjänst.

Uppdaterad den