Kommunens vigselförrättare hjälper er om ni vill gifta er

Borgerlig vigsel i Karlstads kommun

Vigsellokal med stolar och ett bord med blommor och ljus.
Vigsellokalen i Stadshotellet.

Om ni vill gifta er borgerligt kan ni boka en av Karlstads kommuns vigselförrättare. De viger er på helgfria lördagar och det är kostnadsfritt. Vigselförrättarna är utsedda av länsstyrelsen.

Vigslar under 2021

Med anledning av covid-19 kommer antalet bokningstillfällen att vara begränsade fram till årsskiftet 2021/2022. Från 1 juni ökas antalet gäster (inklusive vittnen) i våra vigsellokaler till 13 stycken. Har ni andra önskemål kan ni kontakta er vigselförrättare.

Om ni eller någon av era vittnen har sjukdomssymptom ber vi er stanna hemma och ta hand om er. 

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och önskar er en fin vigsel.

Att vigas hos oss

Vi erbjuder möjlighet att vigas på helgfria lördagar mellan klockan 14.00-16.00 i kommunens vigsellokal. 

Om ni vill vigas på en annan dag eller plats ska ni ta kontakt med en vigselförrättare och komma överens om det. När vigsel sker någon annanstans än i kommunens vigsellokal får ni själva bekosta eventuell reseersättning till vigselförrättaren. 

Se alla vigselförrättare i Karlstads kommun

Hindersprövning

Innan ett äktenskap får ingås ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet (hindersprövning). Denna prövning görs av Skatteverket och ska vara klar vid bokningstillfället.

Hindersprövningen kan ni antingen beställa via Skatteverkets telefon 0771-567 567 eller skriva ut från Skatteverkets webbplats. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg; hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar ska ni ta med till vigseln, annars kan inte vigseln genomföras. Handlingarna är endast giltiga i fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Utse två vittnen

För att vigseln ska bli giltig måste två vittnen vara med. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Du och din partner utser vittnena själva. Till vigseln ska de ha med sig giltig legitimation.

Behov av tolk

Om du eller din partner inte förstår eller talar svenska ska en tolk vara med vid vigseln. Det kan till exempel vara ett av vittnena, personen måste ha fyllt 18 år. Blivande makar kan inte tolka åt varandra. Eventuella kostnader för tolk måste ni själva bekosta. Säg till när ni bokar er vigsel om ni har behov av tolk.

Tillfällig vigsellokal på Elite stadshotell

Karlstads kommun erbjuder vanligtvis möjlighet att gifta sig i Gamla Wermlandsbanken. Under våren 2021 pågår renoveringar i byggnaden och därför erbjuder vi fram till den 31 juli lokalen Empiren på stadshotellet i Karlstad. Elite stadshotell ligger på Kungsgatan 22 och ingång sker från huvudentrén. Empiren finns på plan 2 direkt till höger.

Vigslar som genomförs efter 31 juli kommer att hållas i Gamla Wermlandsbanken.

Bokning av vigsel

För bokning av vigsel eller mer information, kontakta Kontaktcenter i Bibliotekshuset, telefon 054-540 00 00, knappval 4.

Boka borgerlig vigsel via vår e-tjänst.

Uppdaterad den