Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel – bekräftelse inom 24 timmar på vardagar

Bokningar av borgerlig vigsel kan ske via telefon eller besök på kontorstid samt via e-tjänstformulär på karlstad.se dygnet runt. Oavsett när du beställer en vigsel vill vi bekräfta din bokning så fort som möjligt. Innan du bokar en vigsel måste beslut om hindersprövning och intyg om vigsel vara klart samt att brudparet ska ha utsett två vittnen.

Vi garanterar

Den som beställer en borgerlig vigsel får en bekräftelse inom 24 timmar på vardagar, under förutsättning att hindersprövning och intyg om vigsel är klart samt att två vittnen är utsedda.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi återkommer snarast med en förklaring till varför svaret har dröjt och bekräftar ditt vigseldatum så fort som möjligt.

Kontakta oss

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den