KOMMUNENS VIGSELFÖRRÄTTARE HJÄLPER ER OM NI VILL GIFTA ER

Karlstads kommuns vigselförrättare

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till vigselförrättarna i Karlstads kommun.

Viger på vardagar och helger

Lena Larsson
Telefon: 070-529 43 99
E-post: lena.i.larsson.57@gmail.com

Jonas Pettersson
Telefon: 073-509 05 20
E-post: styrman.jonas@icloud.com

Lotta Björklund
Telefon: 070-020 94 00 
E-post: lotta.bjorklund@karlstad.se

Iréne Jensen
Telefon: 070-376 45 09
E-post: irene.a.jensen@gmail.com

Marie Sjögren
Telefon: 070-243 32 93
E-post: lemasjogren@gmail.com

Ulf-Peter Peterson
Telefon:073-047 67 48
E-post: ulf-peter.peterson@telia.com

Tony Spinord Westberg
Telefon: 070-224 07 55
E-post: tony@ininova.se

Marie Ullenius
Telefon: 070-630 07 77
E-post: ullenius.marie@gmail.com

Viger endast på helger

Sanna Lindeby
Mobil: 070-888 63 12
E-post: sanna@lindeby.com

Lill Nilsson
Telefon: 054-10 18 26
Mobil: 070-370 73 82
E-post: lill.n@telia.com

Arman Teimouri
Telefon: 079-333 05 60
E-post: armanteimouri@gmail.com

Birgitta Sundström
Telefon:070-445 21 44
E-post: vigselforrattarebirgitta@gmail.com

Marléne Lund Kopparklint
Telefon: 070-614 14 90
E-post: marlene.lund.kopparklint@riksdagen.se

Heléne Torvaldsdotter Dehring 
Telefon: 070-001 82 38
E-post:helene.dehring@karlstad.se
Webbplats: helenedehring.se

Cathrine Kvarnström
Telefon: 070-7941368
E-post: cathrine.kvarnstrom@karlstad.se

Susanne Kielba
Telefon: 070-548 33 92
E-post: susannekielba@gmail.com

Maud Mithander 
Mobil: 070-891 48 12
E-post: maud.mithander@gmail.com

Uppdaterad den