Vigselförrättare

Ansök om att bli vigselförrättare

Vill du bli vigselförrättare? Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag och förordnandet gäller i hela Sverige. 

Som vigselförrättare i Karlstads kommun ingår du i ett schema där alla vigselförrättare turas om att viga på helgfria lördagar.

Karlstads kommuns vigselförrättare ska också finnas tillgängliga för vigselförfrågningar utöver de helgfria lördagar som ingår i schemat.

Behov av nya vigselförrättare

Karlstads kommun bedömer om det finns behov av fler vigselförrättare i kommunen. Om det är aktuellt att förordna ytterligare vigselförrättare skickas ansökan vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar om sökanden har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

En vigselförrättare behöver ha kunskap om lagstiftning gällande till exempel:
- Hur en vigsel ska gå till
- Hindersprövning
- De dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare ersätts du av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för vigslar samma dag. Du har inte rätt att ta ut någon avgift för vigseln från brudparet.

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Ansök via e-tjänst 

Här gör du din ansökan om att bli vigselförrättare

 

Uppdaterad den