FÖREBYGGA BRUKET AV ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING OCH TOBAK (ANDT) I KARLSTADS KOMMUN

Handlingsplan ANDT - förebyggande insatser i Karlstads kommun

illustration med två händer som hälsar

Karlstad kommer att bli en stad med 100 000 invånare. En stad där vi vill att medborgarna ska ha en hög livskvalitet och där vår tillväxt sker på ett ekonomiskt, socialt och hållbart sätt.

Att växa som stad och kommun är positivt och viktigt, men det medför också en stor utmaning och ansvar i våra verksamheter att utifrån det ökande medborgarantalet anpassa det främjande och förebyggande arbetet gällande ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak).

Drogproblematiken är en utmaning för samhället där vi måste arbeta med problematiken på många olika nivåer. Vi behöver styrdokument på regeringsnivå likväl som vi arbetar med behandlande insatser på individnivån. I dessa olika nivåskikt finns det kommunala perspektivet som ska främja och förebygga innan problematiken uppstår, men också behandla och stödja när så behövs.

Handlingsplan - alkohol, narkotika, dopning och tobaksförebyggande insatser i karlstads kommun

Uppdaterad den