Överförmyndarenheten

God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin.

Det finns 700 personer i Karlstads och Hammarö kommun som är gode män. De delar med sig av sin tid och gör det möjligt för andra människor att ta del av samhället och leva så självständigt som möjligt.

En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel långvarig sjukdom inte kan klara dig själv. Till exempel om du inte kan betala dina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården.

Är du intresserad av att bli god man eller har behov av en? Här får du veta mer.

En god man

Behöver du god man?

Stöd och hjälpHär kan du göra en ansökan och läsa mer om vad som krävs för att få en god man eller förvaltare.
Flicka längtan

Om barn under 18 år

Barns tillgångarHär hittar du information om hjälp och insatser för barn under 18 år. 

Uppdaterad den