God man, förvaltare, förmyndare

För dig som behöver hjälp

ille och tjej promenerar längs Klarälven med staden i bakgrunden.

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en ställföreträdare, det vill säga en god man eller förvaltare.

Det här hjälper en god man till med

En god man är ett stöd för dig som hjälper dig att betala dina räkningar, har kontakt med myndigheter och ser till att du får rätt vård. Du kan också få hjälp med din ekonomi, ha kontakt med kronofogden och inkassoföretag.

På rfs.se/huvudman kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Så ansöker du

För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. Personer med demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

Här ansöker du om god man.

Alternativ till god man eller förvaltare

Genom anhörigbehörighet kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagsekonomiska frågor utan fullmakt.

Här kan du läsa mer om vad som gäller. 

Frågor och svar om att ha god man eller förvaltare

Uppdaterad den