För dig som behöver hjälp

Företräda anhörig utan att vara god man

Miniräknare

Anhöriga som vill företräda en släkting måste inte bli god man utan det kan räcka med anhörigbehörighet.

Att företräda utan att vara god man innebär att ingen ansökan eller beslut från överförmyndarnämnden krävs. Däremot kan ett personbevis som intygar att du är anhörig behövas när du uträttar ärenden åt den enskilde.

Frågor och svar om att företräda anhörig

Uppdaterad den