För dig som behöver hjälp

Företräda anhörig utan att vara god man

Miniräknare

Anhöriga som vill företräda en släkting måste inte bli god man utan det kan räcka med anhörigbehörighet.

Att företräda utan att vara god man innebär att ingen ansökan eller beslut från överförmyndarnämnden krävs. Däremot kan ett personbevis som intygar att du är anhörig behövas när du uträttar ärenden åt den enskilde.

Personbevis beställer du här på skatteverkets hemsida.

En nära anhörig har behörighet att hjälpa till med exempelvis:

  • betala räkningar
  • teckna hemförsäkring
  • ansöka om bidrag
  • handla vissa saker
  • ansöka om stödinsatser, exempelvis hemtjänst
  • anmäla behov av vård- och omsorgsboende

Det är viktigt att du är medveten om att den som företräder en anhörig kan bli skadeståndsskyldig om hen uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar den anhörige ekonomisk skada.

Vad en nära anhörig inte får hjälpa till med

Nära anhörig har inte behörighet att:

  • köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt
  • köpa aktier
  • ge gåvor
  • driva en process i domstol

Mer om hur du kan sköta anhörigs bankärenden finns här på Svenska bankföreningens hemsida.

Uppdaterad den