God man, förvaltare, förmyndare

För dig som är god man och förvaltare

God man kampanj och material

Det är många i samhället som är i behov av din hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndigheter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom vara god man eller förvaltare spelar du en viktig roll och gör skillnad i dessa människors liv.

Du som god man är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Längre ner på sidan hittar du även vanliga frågor och svar. 

Handbok för gode män och förvaltare

I handboken hittar du vägledning i ditt uppdrag som ställföreträdare. 

Handbok för gode män och förvaltare

Frågor och svar för dig som är god man eller förvaltare

Uppdaterad den