God man, förvaltare, förmyndare

Att vara god man eller förvaltare

Det är många i samhället som är i behov av din hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndigheter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller förvaltare kan du spela en viktig roll och göra skillnad i dessa människors liv.

De personer som är i behov av god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något tillstånd som liknar dessa. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas rättigheter tas till vara.

Är du intresserad?

Behovet av gode män och förvaltare är stort. Du företräder personen i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du göra en intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst

Att bli god man

Uppdaterad handbok för gode män och förvaltare

Överförmyndarenheten har som ett led i arbetet med att ta fram en ny utbildning för gode män och förvaltare uppdaterat den handbok för gode män och förvaltare som fanns tidigare.

Handbok för gode män och förvaltare

* Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor

** 2 % av prisbasbeloppet

Uppdaterad den