För dig som är god man och förvaltare

Års- och sluträkning

Du som är god man eller förvaltare ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarenheten. Årsräkningen för föregående år behöver inkomma senast 1 mars varje år. Årsräkningarna granskas av överförmyndarenheten. 

I årsräkningen ska du som god man eller förvaltare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att hens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden.

Årsräkningen - steg för steg

I den här instruktionsfilmen får du stöd inför att årsräkningen ska redovisas. Den är cirka åtta minuter och tar dig enkelt igenom årsräkningen steg för steg.

Se filmen på Youtube.

Frågor och svar om års- och sluträkning

Uppdaterad den