För dig som är god man och förvaltare

Entledigande från ställföreträdarskap

ordförandeklubba

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan av olika anledningar avslutas.

På din begäran

Underteckna och skicka in en skriftlig begäran, så kallat entledigande, via vår e-tjänst.

E-tjänst: Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Även om du har begärt ditt entledigande måste du, enligt föräldrabalken, vara kvar i uppdraget fram till dess att en ny ställföreträdare förordnats.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd har som mål att du som begär ditt entledigande ska få avsluta ditt uppdrag senast fem månader efter du lämnat in din begäran.

Du kan underlätta rekrytering av din ersättare:

  • lämna egna förslag på ny ställföreträdare
  • fråga huvudmannen och personer i hens närhet om de har förslag
  • underlätta första möte med en ny ställföreträdare och huvudmannen

Beslut från tingsrätten

Tingsrätten kan besluta att ett godmanskap eller förvaltarskap inte längre behövs. Det innebär att ditt uppdrag som ställföreträdare för den huvudmannen avslutas.

Beslut från överförmyndarnämnden

Anser nämnden att du inte längre är lämplig att sköta uppdraget kan nämnden entlediga dig. Det kan bland annat bero på att du blandat ihop dina och huvudmannens pengar, vårdslöshet, att du själv har skulder hos kronofogden eller någon omständighet som gör att nämnden inte längre bedömer dig som lämplig.

Huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör uppdraget automatiskt samma dag som dödsfallet och dödsboet tar över ansvaret. Det är viktigt att du direkt meddelar oss på överförmyndarenheten att huvudmannen avlidit och vem som ansvarar för dödsboet. Din sista uppgift är att lämna in en sluträkning för uppdraget.

Här finns kontaktuppgifter till överförmyndarenheten.

Uppdaterad den