God man, förvaltare, förmyndare

Utbildningar för gode män och förvaltare

Här hittar du som är god man eller förvaltare information om utbildningarna vi erbjuder för dig.

Ny som god man eller förvaltare

Innan du som god man eller förvaltare kan bli tilldelad ett uppdrag måste du genomgå utbildning hos överförmyndarenheten. Utbildningen är uppdelad i två delar; en webbaserad utbildning och en uppföljande träff hos oss på överförmyndarenheten. På den uppföljande träffen får du mer information om den ekonomiska redovisningen, årsräkningen, som ska lämnas årligen, och du har möjlighet att ställa frågor.

Det är alltid minst en handläggare med på utbildningen. Du får också en del material med dig från träffen, bland annat en handbok för gode män och förvaltare.

Kronofogdens utbildning "Dela din kunskap"

Kronofogden har publicerat en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället. Du kan ta del av utbildningen via länken här: Dela din kunskap.

Utbildningen innehåller fakta, filmer, intervjuer, fördjupningar, reflektionsfrågor och statistik. Varje kapitel avslutas med att du kan testa dina kunskaper med frågor. Du väljer själv när och hur du vill ta del av utbildningen. Du kan göra samtliga kapitel i en följd eller dela upp utbildningen på flera tillfällen. Uppskattningsvis tar utbildningen cirka fyra timmar att genomföra.

Temaföreläsning

Överförmyndarenheten bjuder in alla ställföreträdare till olika temaföreläsningar, exempelvis inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, demens och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdaterad den