God man och tillfällig vårdnadshavare

Ensamkommande barn och unga

Solrosor framför en blå himmel

Barn som kommer ensamma till Sverige behöver någon som företräder dem och ser till att barnet får en trygg tillvaro.

God man för ensamkommande barn och unga

Ett ensamkommande barn ska ha en god man som företrädare. Gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare men ersätter inte en förälder. Socialnämnden har underhållsskyldigheten och den dagliga omvårdnaden.

Vad gör en god man?

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet gjort det). Som god man  förväntas du delta i asylutredningssamtal som normalt sker i Göteborg.

Gode mannen ska även ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när hen behöver det. Den gode mannen ska även besöka barnet i boendet och se till att hen har det bra där.

Tillfällig vårdnadshavare

När ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd ska hen ha en tillfällig vårdnadshavare, en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en tillfällig vårdnadshavare?

Den som utses till  tillfällig vårdnadshavare har ansvar för att barnet får det hen behöver fram till 18 års-dagen. Barnets boende sköter den dagliga omsorgen. Den tillfällige vårdnadshavaren har ansvar för barnets ekonomi och myndighetskontakter. Exempelvis ska den tillfällige vårdnadshavaren regelbundet ansöka om ekonomiskt stöd för barnet, ansvara för den ekonomiska planeringen med hushållsbudget och sparande.

Tillsammans med boendepersonal håller den tillfälliga vårdnadshavaren i kontakter med sjuk- och tandvård. Den tillfälliga vårdnadshavaren ska även delta i möten med barnets socialsekreterare och kontaktpersoner i boendet samt vara med på föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. Skulle en familjeåterförening bli aktuell ska den tillfälliga vårdnadshavaren hjälpa till med det.

Hur blir jag tillfällig vårdnadshavare?

Du som vill bli tillfällig vårdnadshavare skickar in din intresseanmälan till avdelningen för nyanlända. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig för mer information och intervju. Vi kontrollerar om du förekommer i socialtjänstens register, har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret. Sedan får du träffa samordnare för boendena för att få mer information.

Därefter får du ett brev där det står om du är aktuell för uppdraget eller inte. Uppdraget som tillfällig vårdnadshavare upphör senast när barnet fyllt 18 år. Tingsrätten beslutar vem ska ska bli barnets vårdnadshavare men du kan påbörja uppdraget i väntan på beslut.

Intresseanmälan särskild förordnad vårdnadshavare.

Skicka din intresseanmälan till Anna-Lena Edgren, avdelningen för nyanlända, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Folder särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar

Arvoderingsmodell för gode män till ensamkommande barn

För barn som är asylsökande:

  • Grundarvode – 27 % av prisbasbelopp* samt 2 % av prisbasbelopp i kostnadsersättning per år
  • Extra arvode – 1000 kronor per resa vid t ex asylutredningssamtal, andra samtal/utredningar i Migrationsverkets regi, förhandling i Migrationsdomstol eller liknande som kräver att god man avsätter en heldag.
  • Milersättning – 18,50 kronor** per mil

För barn med uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent. Gäller den del av arvodet som avser förmyndarskap:

  • Grundarvode – 14 % av prisbasbelopp* samt 2 % av prisbasbelopp i kostnadsersättning per år
  • Milersättning – 18,50 kronor** per mil

Arvoderingen sker var fjärde månad, januari-april, maj-augusti, september-december. Arvodet betalas ut senast månaden efter arvodesbegäran inkommit till överförmyndarnämnden, dvs. lämnar du in arvodesbegäran för första kvartalet i maj betalas arvodet ut senast i juni.

* Beräknat på gällande prisbasbelopp för det år som arvodet avser

** I enlighet med Skatteverkets riktlinjer

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den