Ansvar för tillsyn av barns tillgångar

Om barn under 18 år

Ungdomar hänger i gräset med datorer.

Barn under 18 år kan ha olika behov av hjälp och insatser. En del har tillräckligt stöd av sina föräldrar medan andra kan behöva hjälp från en utomstående för att få den hjälp och de insatser de behöver.

Förälder till barn under 18 år.

I första hand är det föräldrarna som har hand om att tillgodose barnets behov samt att förvalta barnets ekonomi. Föräldrar är legala förmyndare.

Andra uppdrag som gäller barn under 18 år.

Det finns olika sorters behov som gör att hjälp och insatser behövs för barn under 18 år. Här kan du läsa mer om de olika uppdragen.

Uppdaterad den