God man

Förvaltarfrihetsbevis

Kontor, nyhet, nyhetsbild

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett intyg om att du inte har förvaltare. Ett sådant intyg behövs till exempel om du ska ansöka om att bli fastighetsmäklare, ansvarig utgivare, auktoriserad revisor med mera.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Du beställer ett personbevis från skatteverket för det ändamål som förvaltarfrihetsbeviset ska användas. Sedan skickar du in personbeviset med ett följebrev där du begär förvaltarfrihetsbevis och anger vilken adress beviset ska skickas till.

Sänd personbeviset till:
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Enklast är att göra en ansökan här via vår e-tjänst förvaltarfrihetsbevis

Om du inte har förvaltare stämplas ditt personbevis med en förvaltarfrihetsbevisstämpel och skickas tillbaka till dig. Karlstads kommun kan endast ge förvaltarfrihetsbevis för personer som är folkbokförda i Karlstads och Hammarö kommuner.

Uppdaterad den