God man, förvaltare och förmyndare

Årsräkning

Årsräkningarna för 2019 granskas av överförmyndarenheten

Du som är god man eller förvaltare är redovisningsskyldig och ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarenheten.

I årsräkningen ska du som god man eller förvaltare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att hens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden.

Årsräkningen ska vara inlämnad före den 1 mars 2020, sista dagen att lämna in årsräkningen är alltså den 29 februari.

Årsräkningen - steg för steg

Nu finns det en instruktionsfilm som stöd inför årsräkningen. Den är cirka åtta minuter och tar dig enkelt igenom årsräkningen steg för steg.

Se filmen på Youtube

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den