God man, förvaltare och förmyndare

Företräda anhörig utan att vara god man

Från och med den 1 juli 2017 gjordes ett tillägg i föräldrabalken som ger en anhörig rätt att företräda en släkting som är i behov av hjälp utan att vara god man.

Nytt kapitel i föräldrabalken

En anhörig kan genom kapitel 17 i Föräldrabalken företräda den enskilde när det är uppenbart att hen inte längre har förmågan att företräda sig själv. Tillägget ger en anhörig rätt att företräda den enskilde i vanliga ärenden som har anknytning till den dagliga livsföringen, det kan till exempel vara att betala räkningar, deklarera, underteckna avtal för särskilt boende eller att ansöka om bidrag. Då behövs alltså ingen god man. Om det däremot blir aktuellt med extra ordinära rättshandlingar som inte omfattas av 17 kapitlet föräldrabalken, till exempel försäljning eller köp av fastighet så kan en tillfällig god man eller förvaltare behöva anordnas. I kapitlet anges också i vilken ordning anhöriga är behöriga att företräda den enskilde. Det framgår också att den som vill hjälpa den enskilde ska meddela övriga anhöriga om det.

Hur gör jag om jag vill företräda en anhörig?

Om du vill företräda en anhörig behöver du inte göra någon ansökan eller få något beslut från överförmyndarnämnden. Däremot kan ett personbevis som intygar att du är anhörig behövas när du uträttar ärenden åt den enskilde. Personbevis får du av skatteverket. Det är viktigt att du är medveten om att den som företräder en anhörig kan bli skadeståndsskyldig om hen uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar den anhörige ekonomisk skada.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den