God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter från överförmyndarenheten

Morfar, dotter och barnbarn samlar upp höstlöv i trädgården.

Här publiceras information som är aktuell just nu för dig som är god man eller förvaltare.

Välkommen på kostnadsfri online-föreläsning

Torsdagen den 28 oktober föreläsaer representanter från kommunens demensteam om demens, kognitiva hjälpmedel, tips och råd kring bemötande. Alla ställföreträdare erbjuds att delta och det är ett samarbete mellan Karlstads-Hammarö överförmyndarenhet, Östra Värmlands överförmyndarnämnd och Överförmyndarnämnd i samverkan.

Läs mer på sidan där vi samlat alla utbildningar.

Nu är det dags för de årliga kontrollerna

Överförmyndarnämnden genomför årligen slumpmässiga stickkontroller i form av utdrag från kreditupplysningen, socialnämndens register och belastningsregistret. Det är en trygghet för dig som ställföreträdare i ditt uppdrag och en del i överförmyndarnämndens uppdrag att utöva tillsyn.

Information med anledning av coronaviruset

Karlstad kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan läsa mer på karlstad.se/corona.

Uppdaterad den