God man

Nyheter från överförmyndarenheten

Morfar, dotter och barnbarn samlar upp höstlöv i trädgården.

Här publiceras information som är aktuell just nu för dig som är god man eller förvaltare.

Senaste nytt från arbetet med årsräkningarna

Hittills har vi granskat 65 % av alla inkomna årsräkningar för 2021. Vår målsättning är att samtliga årsräkningar som kommit in i tid och är kompletta ska vara granskade innan midsommarhelgen. Om du önskar arvode fattas arvodesbeslutet så snart som möjligt efter att årsräkningen granskats och skickas därefter hem till dig per post.

Milersättning

Som ställföreträdare har du rätt till ersättning för resor till och från huvudmannen. Vi följer Skatteverkets skattefria schablonregel om 18,50 kronor per mil.

Överförmyndarnämnden får enbart betala ut milersättningar avseende insatser som ingår i ett godmanskap. Att exempelvis handla åt huvudmannen, hämta ut mediciner eller följa med till läkare är inte något som ingår i ett godmanskap och därför finns det inte lagstöd att ge ersättning för detta. Var noga med att redovisa varje resa för sig och ta reda på om resan ingår i ditt uppdrag som god man om du är osäker.

Information med anledning av coronaviruset

Karlstad kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan läsa mer på karlstad.se/corona.

Uppdaterad den