God man, förvaltare och förmyndare

Välkommen till överförmyndarenheten

Samtal mellan en man och två kvinnor vid ett bort i kontorsmiljö.

Här hittar du våra kontaktuppgifter och information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakta oss

Telefontider

Klockan 09:00-11:00 tisdag-fredag, måndag 13:00-14:30.

Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 så kopplar de dig till oss. 

E-post

ofn@karlstad.se

Postadress

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Besöksadress

Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter.

Receptionen är öppen 09:00-15:00 (lunchstängt 11:30-12:30). Under öppettiderna kan du lämna och hämta handlingar. Övriga besök efter överenskommelse.

Hantering av personuppgifter

När du använder kommunens tjänster eller när vi köper tjänster av andra för att utföra vår verksamhet behandlar vi de personuppgifter som behövs i varje enskilt fall. Här kan du läsa fakta om hur vi hanterar personuppgifter.

Om personuppgifter

 

Överförmyndarhandläggare

Handläggarna ansvarar för huvudmän utifrån begynnelsebokstaven i deras efternamn.

  • Ann-Catrine Forsberg A, O, Q, R, T, U, V, X, skyddade personuppgifter
  • Anna Boreby B, C, D, E, F
  • Emma Prahl I, J, K, P
  • Sandra Johansson M, N
  • Per Martin Tykesson (Camilla Marjamaa) L, S
  • Elin Hartmeier G, H, W, Y-Ö

Uppdaterad den