God man, förvaltare och förmyndare

Synpunkter

Här kan du lämna synpunkter och klagomål till
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd hanterar alla klagomål och synpunkter som kommer in till myndigheten. Det är bra om dessa lämnas skriftligt men det går självklart också att ringa till oss, då kommer vi att göra en tjänsteanteckning. Om du vill ringa till oss så gör du det genom att ringa till kommunens kontaktcenter 054-540 00 00.

För att lämna synpunkter och klicka här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den