God man

Synpunkter

Här kan du lämna synpunkter och klagomål till
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd hanterar alla klagomål och synpunkter som kommer in till myndigheten. Det är bra om dessa lämnas skriftligt men det går självklart också att ringa till oss, då kommer vi att göra en tjänsteanteckning.

Kontaktuppgifter

Om du vill ringa till oss så gör du det genom att ringa till kommunens kontaktcenter 054-540 00 00.

Klicka här för att lämna synpunkter.

Uppdaterad den