Stöd och hjälp vid problem med alkohol, droger och spel

Missbruk och beroende

himmel_liggande
Bilden visar solen som skymtar fram bakom några molntussar.

Har du problem med alkohol, droger eller spel? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som bekymrar sig över dig?  Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.

Både du och dina anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling inom Karlstads kommun.

Stöd du kan ansöka om

Behandling

För dig som behöver samtalskontakt för att fundera kring, minska eller upphöra med ditt missbruk eller beroende. Vi erbjuder olika former av behandling enskilt eller i grupp.

Läs mer om Nexus, behandling för dig upp till 25 år.

Läs mer om öppenvård för dig över 25 år.

Boendestöd

För dig som behöver stöd i hemmet som är anpassat efter dina egna behov för att uppnå ett bra vardagsliv. Läs mer om boendestöd.

Kontaktperson

För dig som behöver stöd och hjälp under en period i livet, exempelvis för att kunna delta mer i samhället. Läs mer om kontaktperson.

Sysselsättning

För dig med behov av en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig arbetslivet. Läs mer sysselsättning.

Boenden

Om du efter ansökan och utredning bedöms ha behov av boende så finns flera olika verksamheter och typer av boenden som kan vara till stöd. Om du vill veta mer om de olika verksamheterna så är du välkommen att kontakta oss.

Öppet stöd - här kan du ta direktkontakt utan ansökan

Anhörigstöd

För dig som har en närstående, familj eller vän, som har ett problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar finns anhörigstöd. Läs mer om anhörigstöd.

Rådgivning, information och konsultation

Du erbjuds fem samtal med information kring de behandlingsalternativ som finns. För dig som har behov av en kortare rådgivning, information och konsultation gällande din egen alkohol- eller droganvändning. Läs mer om rådgivning, konsultation och stöd.

Mötesplats Tingvalla

Välkommen till en trivsam mötesplats i centrala Karlstad. Här kan du fika och umgås med andra. Läs mer om Mötesplats Tingvalla.

Uppdaterad den