Stöd och hjälp vid problem med alkohol, droger och spel

Missbruk och beroende

himmel_liggande

Har du problem med alkohol, droger eller spel? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som bekymrar sig över dig?  Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.

Både du och dina anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling inom Karlstads kommun.

Stöd du kan ansöka om

Behandling

För dig som behöver samtalskontakt för att fundera kring, minska eller upphöra med ditt missbruk eller beroende. Vi erbjuder olika former av behandling enskilt eller i grupp.

Läs mer, Nexus för dig upp till 25 år.

Läs mer, öppenvård för dig över 25 år.

Boendestöd

För dig som behöver stöd i hemmet som är anpassat efter dina egna behov för att uppnå ett bra vardagsliv. Läs mer.

Kontaktperson

För dig som behöver stöd och hjälp under en period i livet, exempelvis för att kunna delta mer i samhället. Läs mer.

Sysselsättning

För dig med behov av en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig arbetslivet. Läs mer.

Boenden

För dig som har mer behov av vård och stöd finns olika boendelösningar. Läs mer.

Öppet stöd - här kan du ta direktkontakt utan ansökan

Anhörigstöd

För dig som har en närstående, familj eller vän, som har ett problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar finns anhörigstöd. Läs mer.

Rådgivning, information och konsultation

Du erbjuds tre samtal med information kring de behandlingsalternativ som finns. För dig som har behov av en kortare rådgivning, information och konsultation gällande din egen alkohol- eller droganvändning. Läs mer.

Uppsökande verksamhet

Fält och uppsökarteamet är en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa eller problematiskt bruk av alkohol och droger. Läs mer.

Mötesplats Tingvalla

Välkommen till en trivsam mötesplats i centrala Karlstad. Här kan du fika och umgås med andra. Läs mer.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den