Missbruk och beroende

Behandling

Är du orolig för att du själv, eller någon närstående, har ett problematiskt bruk av alkohol, droger eller spel om pengar?

Kommunens öppenvård erbjuder behandling för dig som upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel och som önskar göra en förändring. Ansökan om behandling i öppenvård gör du hos socialsekreterare via Kontaktcenter, 054-540 00 00.

Öppenvård för dig som är 25 år eller äldre

Behandlingsprogram och samtal som erbjuds:

  • Kompassen: motivations-, primärvårds- och eftervårdsgrupp. Kompassens gruppbehandling bygger på 12-stegsprogrammet.
  • Individuella samtal med fokus på förändring.
  • Haschavvänjningsprogrammet- samtalsserie för dig som röker hasch och vill sluta.
  • Återfallsprevention - en serie samtal för dig som vill få stöd i att behålla din nykterhet/drogfrihet.
  • Par- och familjesamtal.
  • Föräldrastödssamtal- samtal för dig som är förälder och har eller har haft problem med alkohol och/eller droger.
  • Öronakupunktur.

Möjlighet till kortare rådgivning 

Du har även möjlighet att vända dig till oss för att få en kortare rådgivning och information utifrån din situation (1–3 samtal). 

Telefon för kortare rådgivning: 054-540 54 17, eller kontakt via e-post: RIK.Behandlingsenheten@karlstad.se

Uppdaterad den