Omsorg och hjälp

Stöd till vuxna med psykisk ohälsa

himmel_liggande

Är du 18 år eller äldre och på grund av din psykiska ohälsa har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet, i så hög grad att det medför väsentliga svårigheter inom olika livsområden har du möjligt att få stöd.

Stöd du kan ansöka om

Boendestöd

För dig som behöver stöd som är anpassat efter dina egna behov för att uppnå ett bra vardagsliv. Läs mer.

Kontaktperson

För dig som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet, till exempel för att kunna delta mer i samhället. Läs mer.

Sysselsättning

För dig med behov av en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig ett arbete. Läs mer.

Boenden

För dig som har ett omfattande behov av vård, stöd och omsorg finns olika boendelösningar. Läs mer.

Öppet stöd - här kan du ta direktkontakt utan ansökan

Anhörigstöd

För dig som lever med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, som har en psykisk funktionsnedsättning finns stöd för dig som är anhörig eller närstående. Läs mer.

Uppsökande stöd

Fält- och uppsökarteamet är en uppsökande verksamhet för dig med psykisk ohälsa eller missbruk och beroendeproblematik.Läs mer.

Vård- och stödsamordning

För dig som behöver hjälp med samordning av dina vård- och stödkontakter där det finns flera aktörer, till exempel landstinget och kommunen. Läs mer.

Personligt ombud

För dig med behov av stöd i kontakter med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Läs mer (extern länk).

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den