Omsorg och hjälp

Stöd till vuxna med psykisk ohälsa

Bilden visar en sol som tittar fram bakom molntussar på himlen.

Har du eller någon i din närhet långvarig psykisk ohälsa? Påverkas det dagliga livet i så hög grad att det medför väsentliga svårigheter i vardagen så har du möjlighet att få stöd. Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.

Stöd du kan ansöka om

Boendestöd

För dig som behöver stöd som är anpassat efter dina egna behov för att uppnå ett bra vardagsliv. Läs mer om boendestöd.

Kontaktperson

För dig som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet, till exempel för att kunna delta mer i samhället. Läs mer om kontaktperson.

Sysselsättning

För dig med behov av en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig ett arbete. Läs mer om sysselsättning.

Boenden

För dig som har ett omfattande behov av vård, stöd och omsorg finns olika boendelösningar. Läs mer om boenden.

Öppet stöd - här kan du ta direktkontakt utan ansökan

Anhörigstöd

För dig som lever med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, som har en psykisk funktionsnedsättning finns stöd för dig som är anhörig eller närstående. Läs mer om anhörigstöd.

Mötesplats Tingvalla

Välkommen till en trivsam mötesplats i centrala Karlstad. Här kan du fika och umgås med andra. Läs mer om Mötesplats Tingvalla.

Personligt ombud

För dig med behov av stöd i kontakter med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Läs mer om Personligt Ombud (extern länk).

Uppdaterad den