Vill du hjälpa en medmänniska?

Kontaktperson

Kontaktperson är till för att stödja människor med psykisk ohälsa och/eller socialt utanförskap. Som kontaktperson kan du stödja en medmänniska att bryta sitt utanförskap.

Att vara kontaktperson

Kontaktperson är en av flera insatser som socialtjänsten kan använda för att stödja människor med psykisk ohälsa och/eller socialt utanförskap. Som kontaktperson kan du stödja en medmänniska att bryta sitt utanförskap.

Som kontaktperson hjälper du till att bryta isolering och ger råd och stöd i vardagen. Det kan till exempel vara att ni går och fikar, går på bio, tar en promenad eller bara sitter och pratar.  

Hur ett uppdrag som kontaktperson ser ut varierar och bestäms utifrån det enskilda uppdraget. Ett arvode utgår och bestäms också utifrån varje enskilt uppdrag.

Inom avdelningen för integration, försörjning och arbete samt vuxenavdelningen så möter vi vuxna människor med sociala och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och socialt utanförskap samt vuxna människorna med beroendeproblematik.

Hur du blir kontaktperson

Att bli kontaktperson kräver ingen speciell utbildning. Din livserfarenhet och personliga lämplighet är viktigast.

Första steget är din intresseanmälan. När du skickat intresseanmälan till oss så tar vi hand om uppgifterna du lämnat i anmälningsformuläret. Uppgifter används sedan för att kunna matcha dig mot de behov och önskemål som finns. När vi bedömer att du kan vara rätt person för ett uppdrag som kontaktperson så kommer vi att ta kontakt med dig. Hur lång tid det kan ta går inte att säga, då det är beroende av hur stor efterfrågan är och vad personen som behöver kontaktperson har för behov.

När vi tar kontakt med dig så får du möjlighet att ta ställning till om du är intresserad av uppdraget. Om du är intresserad av uppdraget så kallas du till en personlig intervju.Efter intervjun gör vi en bedömning om du är lämplig att ta uppdrag som kontaktperson.

Intresseanmälan

Intresseanmälan är inte bindande. Du kan när som helst ångra dig.

Har du frågor innan du skickar en intresseanmälan är du välkommen att höra av dig till Lena Meyer, telefon: 054-540 53 78. E-post: lena.meyer@karlstad.se

Länk till formulär för intresseanmälan

Uppdaterad den