Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Så här har vi tänkt

Så här har vi tänkt

Vad behövs för att skapa bra mötesplatser för dig? Den frågan ställde vi till seniorer i Karlstads kommun i en medborgardialog. 

Politiskt initiativ

Politikerna vill att våra trygghetsboenden ska vara mötesplatser med intressanta aktiviteter för våra kunder och andra seniorer.

Dialogkafé och Seniorforum

Under våren 2022 bjöd vi in till dialogkaféer på våra fem trygghetsboenden. Deltog gjorde både våra kunder och seniorer som är intresserade av att delta i aktiviteter. 

Vi bjöd även in föreningar och organisationer till Seniorforum på Resurscentrum. 

Deltagarna fick berätta om sina tankar och idéer om hur vi kan utveckla och skapa ännu bättre mötesplatser. 

Många bra idéer

Vi fick in massvis med intressanta förslag på aktiviteter som vi sedan sammanställde. Dominerade gjorde sång, musik och dans samt cirkelgrupper med olika teman. 

Trivselträffar

Seniorernas förslag har nu resulterat i vad vi kallar för trivselträffar. Nu öppnar vi dörrarna till våra trygghetsboenden och bjuder in till musik, kultur, ishockey och mycket annat. 

Välkommen! 

Uppdaterad den