Äldre

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.

Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtombilden.

Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd.

Vad kan jag få hjälp med?

Karlstads kommun har ett demensteam som du kan vända dig till för:

 • Rådgivning
 • Samtal och stöd 
 • Hembesök
 • Förmedla kontakt med biståndsbedömare
 • Kontakt med anhörigkonsulent och Anhörigstöd
 • Anmälan till dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Erbjuda deltagande i anhöriggrupp
 • Kontakt med arbetsterapeut/sjukgymnast för att få information om hjälpmedel som kan förenkla vardagen
 • Samtalsgrupp för dig som nyligen fått en demensdiagnos och befinner dig i tidig fas i din sjukdom

Vart vänder jag mig?

 • Demenssjuksköterska telefon: 054-540 55 04 eller 054-540 62 00
 • Arbetsterapeut telefon: 054-540 65 04
 • Anhörigkonsulent telefon: 054-540 57 98
 • Biståndsbedömare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.
 • Receptionen på Resurscentrum 054-540 57 39

Demensteamet och Anhörigstöd finns på Resurscentrum. På torsdagar mellan 14.00-17.00 finns både anhörigstöd och någon från demensteamet på plats för drop in.

I Karlstad arbetar kommunen och vårdcentraler tillsammans för att förenkla för dig som upplever att du har minnesproblem. Om du kan ta dig till en vårdcentral så sker demensutredningen där.

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen så hjälper kommunens personal till med att utföra minnestest och blodprovstagning i hemmet.

Uppdaterad den