Träffpunkter

Träffpunkt Brattska

Träffpunkt Brattska ligger i Vålberg cirka 2 mil väster om Karlstad.

Vår verksamhet bedrivs i matsalen som ligger i anslutning till vårdboende. Lokalen utnyttjas även av andra organisationer.

Två gånger i månaden ordnas aktiviteter med varierat innehåll. När vi har café är det kostnadsfritt för den som bor på ett vårdboende. Övriga gäster betalar 20 kronor, om ej annat anges.

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Karlstads kommun, frivilliga och olika organisationer.

Andra evenemang, t ex midsommarfirande, julfest och utflykter ordnas under året.

Träffpunkten är öppen för alla och Du är hjärtligt välkommen!

Vill du veta mer så kontakta kommunens aktivitetssamordnare på telefon
054-540 5856.

Adress: Brattgårdsgatan 34, 660 50 Vålberg

Program 2020

Med reservation för eventuella ändringar i programmet