Träffpunkter

Stagnellska/Stjärnhuset

  

Gruppverksamhet

Verksamheterna bedrivs i samarbete mellan Karlstad kommun, frivilliga och olika organisationer.

Alla seniorer är hjärtligt välkomna att delta i verksamheten!

Under ombyggnad av Stagnellska/Stjärnhuset, är grupperna hänvisade till andra lokaler

Kontakta aktivitetssamordnarna

Har du frågor kan du alltid kontakta aktivitetssamordnarna.

Adress: 

Våra aktiviteter

VÅRENS AKTIVITETER 2020

Gymnastik

Måndagar kl.10.00-12.00.
Rörelse-, balans- och stretch-övningar. Gemenskapskaffe.
Ledare: Margareta Josephsson. Tel. 054-53 13 63
Ledare Eva Gate.

Bridge

Måndagar kl.13.30-17.00. Bridge och gemenskapskaffe. 
Ledare Yvonne Savefjord. Tel. 054-15 86 08

Kontaktgrupp

Varannan torsdag (ojämn vecka) kl.14.00-16.30.       
Gemenskapskaffe. Lokal Resurscentrum.