Träffpunkt för seniorer

Vålberg

Träffpunkt Brattska ligger i Vålberg cirka 2 mil väster om Karlstad.

Vår verksamhet bedrivs i matsalen som ligger i anslutning till vårdboende. Lokalen utnyttjas även av andra organisationer.

Två gånger i månaden ordnas aktiviteter med varierat innehåll. När vi har café är det kostnadsfritt för den som bor på ett vårdboende.

Fika finns att köpa i caféet.

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Karlstads kommun, frivilliga och olika organisationer.

Andra evenemang, t ex midsommarfirande, julfest och utflykter ordnas under året.

Träffpunkten är öppen för alla seniorer och Du är hjärtligt välkommen!

Kontakta aktivitetssamordnarna

 

Adress: Brattgårdsgatan 34, 660 50 Vålberg

Program 2022

Med reservation för eventuella ändringar i programmet