Äldre, senior

Kulturtrappa för Karlstads seniorer

Penslar

Kulturtrappan är en satsning som ska ge dig som bor på vårdboende eller får hemtjänst möjlighet till fler kulturupplevelser.

Kulturtrappan är ett projekt som pågår under ett verksamhetsår, med start i mars 2017. Inom projektet finns ett antal paket som innehåller ett rikt utbud av kultur och aktiviteter som leds av professionella aktörer.

Kulturpaketen

Kulturpaketen innehåller bland annat bildberättande, dans, musik, handmassage, olika typer av utflykter, rörelse, skapande och smakupplevelser. Paketen som tagit fram finns inom kategorierna må bra, uppleva och göra samt sport. Du och dina närstående får tillsammans med personal delta i aktiviteterna.

Uppdaterad den