Resurscentrum

Resurscentrum kan stötta din förening

Seniorer som har rollatorgympa ute i det gröna
Rollatorgympa i Stadsträdgården

Vill din förening bidra till att äldre medlemmar kan fortsätta vara aktiva i föreningslivet, trots att de kanske fått någon funktionsnedsättning? Då kan vi på Resurscentrum vara ett stöd.

Alla ska kunna ha engagemang i olika organisationer även om deras hälsa sviktar. Vill din förening underlätta ett fortsatt engagemang för medlemmar med funktionsnedsättning? Då kan vi på Resurscentrum ge stöd med kunskap och kontakter. 

Inom Resurscentrums verksamhet finns många olika funktioner och mycket kunskap samlad. Genom programverksamhet och visningsmiljöerna erbjuder vi månadsprogram med olika teman och innehåll. Inom specifika områden som vi saknar ingående kunskap om samarbetar vi med olika organisationer och föreningar som har den specialkunskapen.

Kontakta Resurscentrum

Uppdaterad den