Jobba hos oss

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Karlstads kommuns hälso- och sjukvård ska ge en god och säker vård på lika villkor. Ett hälsofrämjande synsätt ska prägla vårt arbetssätt där patientens integritet, självbestämmande och delaktighet är central. 

Patienten ska ses som en del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård. Arbetsmetoderna ska vara hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och stärka självständigheten.

I vår hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har ett hemtagningsteam som arbetar med vårdplanering och tidig rehabilitering efter vistelse på sjukhus. Vårt demensteam har en rådgivande och konsultativ roll i demensfrågor.

Är du sjuksköterska?

Att jobba som sjuksköterska hos oss innebär att du har en central ansvars roll i hälso- och sjukvårdsarbetet runt våra kunder.

Som sjuksköterska träffar du Karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, på ett vårdboende eller vistas på daglig verksamhet. Du har en konsultativ roll vilket innebär att du handleder och stöttar undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du får utvecklas både i din yrkesroll och som människa. Därför satsar vi på att ge dig en bra introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.

Som patientansvarig sjuksköterska har du huvudansvaret för den övergripande planeringen med tillhörande kontakter kring den enskilde. Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Som sjuksköterska är du en viktig del i teamarbetet.

Är du arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut träffar du karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, på ett vårdboende eller vistas på daglig verksamhet. Du möter patienter som på grund av funktionsnedsättning fått en begränsad aktivitet eller delaktighet.

Arbetet innebär att stödja människan att utveckla fysiska, kognitiva och sociala förmågor och att finna nya lösningar till en fungerande vardag.

Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Som arbetsterapeut ansvarar du för att handleda, ge råd och stöd, informera och instruera i enskilda patientärenden.

Arbetet som arbetsterapeut är självständigt men du är en viktig del i teamarbetet kring patienten.

Är du fysioterapeut?

Som fysioterapeut träffar du karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, vårdboende eller vistas på daglig verksamhet. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande och hjälper människor att hitta sina egna resurser. Personer kan ha funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar, skador och/eller hög ålder. Genom individuellt utformade program får de möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Som fysioterapeut ansvarar du för att handleda, ge råd och stöd, informera och instruera i enskilda patientärenden.

Arbetet som fysioterapeut är självständigt men du är en viktig del i teamarbetet kring patienten.

Låter det intressant?

Lämna gärna en intresseanmälan om att jobba inom hälso- och sjukvården.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den