Upplevelsebaserad kompetensutveckling

Upplevelseverkstad - prova att gå i "kundens skor"

Tre personer spelar Fia med olika funktionsnedsättningar.
Fiaspel med synnedsättning och motoriska svårigheter.

På vår Upplevelseverkstad får man som medarbetare prova hur det kan kännas att vara äldre eller att ha en funktionsnedsättning. Här får medarbetarna en upplevelse och erfarenhet av hur en begränsning kan påverka vardagen.

Upplevelseverkstaden är ett projekt som pågår under 2017-2019 och en del i vårt värdegrundsarbete. Genom egna erfarenheter och upplevda känslor så ska våra medarbetare få ett verktyg att lättare kunna förstå kundens behov och önskemål - både uttalade och outtalade. Man får prova hur det kan kännas att ha olika funktionsnedsättningar eller att vara äldre och hur det kan påverka vardagen. Syftet är att denna nya form av kompetensutveckling ska göra att kunden får ett ännu bättre anpassat stöd för att leva så självständigt som möjligt.

Ett glatt gäng med äldredräkten Gert på Upplevelseverkstaden.

Ett besök på Upplevelseverkstaden

På Upplevelseverkstaden finns olika typer av tyngder, speciella handskar, tonade glasögon och hörselkåpor. Med hjälp av dem kan man känna på hur det kan vara att exempelvis inte kunna se eller greppa saker ordentligt. Här finns äldredräkten Gert bestående av olika delar som simulerar hur det kan vara att exempelvis ha fått en stroke. Här finns också möjlighet att uppleva hur det kan vara att få stöd av ett visst hjälpmedel eller en välfärdsteknologisk tjänst så som en ätrobot. Även demenssjukdom och andra kognitiva svårigheter går att testa på.

En upplevelse kan vara hur det känns att bli matad.

Ett vanligt besök på Upplevelseverkstaden för en grupp medarbetare pågår ungefär en halv dag och är första delen i det pågående värdegrundsarbetet. Innan besöket så har chefen tillsammans med samordnaren planerat vilka aktiviteter som ska ingå utifrån de områden som arbetslaget jobbar inom.

Först hålls en kort introduktion om dagen utan att avslöja exakt vilka aktiviteter som ska utföras. Det är en del av aktiviteten att inte få känna hur det kan kännas att inte veta riktigt vad som är på gång. Sen börjar aktiviteterna och deltagarna delas upp i olika grupper som får prova på olika funktionsnedsättningar och omvårdnadssituationer. Efter att alla har fått prova de olika aktiviteterna så samlas gruppen. Det görs en reflektion om vad man har känt och upplevt och hur vi kan utveckla våra tjänster till kund.

Arbetsgruppen bakom

För att driva Upplevelseverkstaden så jobbar dels en samordnare heltid och cirka 10 workshopledare. Workshopledarna är några av våra medarbetare från verksamheten som jobbar delar av sin tjänst på Upplevelseverkstaden. Till hjälp för att utveckla upplevelserna finns också en expertgrupp kopplat till projektet som medverkar till att aktiviteterna är realistiska och liknar vardagliga situationer så mycket som möjligt. I expertgruppen ingår en demenssjuksköterska, arbetsterapeut och en stödassistent med specialkunskap inom kognition tillsammans med samordnaren och en projektledare.

Vill du veta mer?

Upplevelseverkstaden är ett projekt som riktar sig till medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Vi frågor kontakta:

Cecilia Edqvist, samordnare
Tel. 054-540 62 76
cecilia.edqvist@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den