Om oss

Värdegrund

Värdegrund

Vår värdegrund är en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete när vi arbetar med att förverkliga kommunens vision. Värdegrunden är gemensam för alla kommunens medarbetare och handlar om hur vi ska agera mot Karlstadsborna och mot varandra som kollegor.

Kärnan i vår värdegrund är: 

  • Vi är till för Karlstadsborna
  • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet
  • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang
  • Vi är en kommun i gott skick
  • Vi når goda resultat

Värdegrunderna ska genomsyra allt vi gör och ska ses som en vägledning i svårbedömda situationer och utgöra ett komplement till de policys, riktlinjer och instruktioner som finns. Det ligger i sakens natur att riktlinjer och instruktioner aldrig kan täcka in alla situationer eftersom det hela tiden uppstår nya svårigheter och dilemman som inte kunnat förutses.

Värdegrunderna syftar också till att stärka lagandan genom att vi betonar vikten av kommunikation och samarbete mellan medarbetare. Vi ska alla hjälpas åt genom att tydliggöra hur vi överlappar och täcker upp för varandras svårigheter och brister. Genom ett sådant synsätt skapar vi förutsättningar för att tillsammans nå goda resultat som gagnar de vi är till för.

Vår värdegrund lever i dialog med dig som medarbetare och vi genomför kontinuerligt olika satsningar för att utveckla och hålla vår värdegrund levande. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den