Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

94 träffar på historiska kartor inom Allt innehåll
Sortera på:RelevansDatum
 • Historiska kartor

  Senast ändrad: 8 juni 2018

  tiden? Här kan du se historiska kartor från 1646 och framåt från vårt arkiv. Du kan titta på den historiska kartan på två olika sätt ... sätt. Klicka på årtalet för att öppna kartan i större format. Kartan är inte högupplöst, därför riskerar den att bli suddig om du förstorar

 • Historiska kartor

  Senast ändrad: 7 juli 2016

  tiden? Här kan du se historiska kartor från 1646 och framåt från vårt arkiv. Du kan titta på den historiska kartan på två olika sätt ... sätt. Klicka på årtalet för att öppna kartan i större format. Kartan är inte högupplöst, därför riskerar den att bli suddig om du förstorar

 • Föreläsning: Lantmäteriets historiska kartor

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Måndagen den 3 april klockan 14.00 är det föreläsning på Arkivcentrum. Morgan Berg Nyberg ... Arkivcentrum. Morgan Berg Nyberg berättar om Lantmäteriets historiska kartor och vad de erbjuder för släkt- och hembygdsforskare. Arrangör:

 • Webbkartor

  Senast ändrad: 2 augusti 2022

  kan vara intresserad av i en webbkarta. Klicka runt och upptäck Karlstad med nya ögon! Karlstadskartan Här hittar du allt från li ... veta hur rent det är i köket på favoritrestaurangen? Eller hur kartan över stadskärnan såg ut 1696? Det hittar du också här. Kika in

 • Webbkartor

  Senast ändrad: 2 mars 2016

  kan vara intresserad av i en webbkarta. Klicka runt och upptäck Karlstad med nya ögon! Karlstadskartan Här hittar du allt från li ... veta hur rent det är i köket på favoritrestaurangen? Eller hur kartan över stadskärnan såg ut 1696? Det hittar du också här. Kika in

 • Karta med historiska fotografier

  Senast ändrad: 20 januari 2020

 • Kartor och geografisk information

  Senast ändrad: 7 maj 2021

  Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som ... företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall

 • Kartor och geografisk information

  Senast ändrad: 10 mars 2022

  Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som ... företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall

 • Kulturhistoria

  Senast ändrad: 11 juli 2019

  Här kan du läsa om branden i Karlstad 1865, läsa stadshistoriska skyltar och titta på historiska kartor. ... läsa stadshistoriska skyltar och titta på historiska kartor. Kommunarkivet lägger varje månad ut ett intressant historiskt dokument

 • 16 Kulturhistorisk värdering, 2011-11-14

  Senast ändrad: 22 oktober 2021

  På denna senare karta har även ett tegelbruk ritats in. På kartor från 1724 och 1769 finns även mjölnarnas bostäder markerade

 • Arkiv och kulturhistoria

  Senast ändrad: 29 november 2022

  bland annat läsa artiklar om Karlstads historia, se på historiska kartor och hitta information om kommande föreläsningar i vår programverksamhet ... till några av våra sidor  Artiklar - Karlstads historia  Historiska kartor Förteckningar över Karlstads kommunarkivs källmaterial  

 • Karlstads solkarta

  Senast ändrad: 31 mars 2022

  Med Karlstads solkarta ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak, hur mycket solenergi som kan produceras där, hur mycket ... kommer till Solkartan genom att klicka på den här länken: Till Karlstads solkarta Så här använder du Solskartan  Kartan fungerar bäst

 • Områdesbeskrivningar

  Senast ändrad: 20 augusti 2020

  Här kan du läsa en kulturhistorisk beskrivning av varje område i Karlstad som hittills är inventerat i Kulturmiljöprogrammet. Du ... Du kan också se kulturmiljöprogrammet på webbkartan här på webben för att se vilka byggnader och miljöer inom områdena som har blivit

 • 17 Kulturhistorisk bedömning av tegelbruket, 11 maj 20021

  Senast ändrad: 22 oktober 2021

  KUL 2 Bilagor: Exteriöra och interiöra bilder Historiska bilder och kartor över Tegelbruket 14 Exteriör Fasad ... Del av Alsterhallen (som tidigare inrymde butik) 20 Historiska bilder Bildkälla: Digitalt museum. Alsters Bruk Tegelbruket

 • Vem var Napoleon Caesar?

  Senast ändrad: 31 mars 2021

  På 1908-års ... På 1908-års karta över Karlstad står: Utarbetad av nap. Caesar. Vem var det? Napoleon arbetade som huvudlärare vid Karlstads Tekniska ... afton- och söndagsskolan. Vill du titta på 1908 års karta och andra historiska kartor hittar du de här.

 • SBF_kartdagar_program_L.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Tisdag 19 november Kl 13.00 Invigning av 1713 och 2013 års kartor över centrala Karlstad Kommunalrådet Maria Frisk avtäcker den ... om historiska och moderna kartor eller om du behöver en kartutskrift kan vi hjälpa dig. Det finns också historiska kartor att

 • Kommunarkivet

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Kommunarkivet hittar du i Bibliotekshuset. Hos oss kan du söka svar på frågor om Karlstads förflutna, ... förflutna, hitta uppgifter om Karlstadsbor från förr, titta på historiska kartor och mycket mer.  Ordinarie öppettider Måndag-torsdag 10

 • unionsleden-moss-karlstad-A4-karta.pdf

  Senast ändrad: 6 juli 2017

  invånare) Kulturell stad Konventionsgarden Här börjar den historiska resan där Unionsavtalet undertecknades 1814. Töcksfors 8

 • Släktforskningens dag 2023

  Senast ändrad: 16 januari 2023

  Bokbinderiet har också öppet, och det finns litteratur och historiska kartor till försäljning. Vi på kommunarkivet finns på plats och ... släktforskarförbunds publikationer. Försäljning av böcker och kartor - Arkiven Arrangör: Värmlands Släktforskarförening Medverkande:

 • Känner du igen inre hamn?

  Senast ändrad: 12 mars 2021

  till Kanikenäsholmen. Har vi också stadskartan över Karlstad från 1908 framför oss så kan vi jämföra.  På kartan ser vi tydligare den lilla ... som går ut till Kanikenäsholmen. Vad som också finns med på kartan är Herrhagens vattentorn, som panoramabilden förmodligen är tagen

 • Skutberget - renovering av Fintatorp

  Senast ändrad: 6 maj 2020

  kulturmiljöprogram och klassas som särskilt värdefulla ur en kulturhistorisk synpunkt. En sakkunnig inom byggnadsvård har varit med och ... kallades Fintan, omnämns första gången i skrift 1568. Enligt lantmäterikartor från 1700- och 1800- talen kan man se att gården Fintatorp

 • Kulturmiljöprogrammet

  Senast ändrad: 21 november 2022

  kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och ... med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden. Arkitekturstilar – Översiktliga beskrivningar av

 • Kulturmiljöprogrammet

  Senast ändrad: 26 februari 2020

  kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och ... med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden. Arkitekturstilar – Översiktliga beskrivningar av

 • Lediga jobb i Karlstads kommun

  Stadsbyggnadsantikvarie vikariat

  Sista ansökningsdag: 2 april 2023

  Arbetsuppgifter Som stadsbyggnadsantikvarie står du för förvaltningens kulturmiljökompetens. Du ansvarar för kommunens digitala kulturmiljöprogram som är under framtagande. Förutom planering, inventering och dokumentation inom kulturmiljöprogrammet i...

 • Kommunarkivets bingo 2021.pdf

  Senast ändrad: 20 september 2021

  Promenerat längs pråmkanalen Kollat på historiska bilder på Karlstad.se Kört luftgitarr i Mariebergsskogen ... Knutit handen vid handen i Haga Kollat på gamla kartor på Karlstad.se Spanat åt Sunnehållet vid Selma Lagerlöf

 • Bygglov för att installera solceller

  Senast ändrad: 16 september 2022

  är särskilt värdefulla, det vill säga är rödmarkerade i denna karta. de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som ... webbplats. Information om fasadändring Karta över byggnader och områden som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla

 • Gökhöjden

  Senast ändrad: 9 september 2020

  (bobiner) av trä till textilindustrin. På Grums häradsekonomiska karta från 1883-95 syns en ångsåg placerad strax norr om Vålberg vilken ... ökande antal bostadshus. Grums Häradsekonomiska karta 1883-95. Ekonomiska kartan 1962. Gökhöjden syns i sydväst. Älvenäs framväxt

 • Våxnäs

  Senast ändrad: 10 september 2020

  uppstyckat av trafikleder och liknande, men kan fortfarande anas på kartor och ses som kobbar i Vänerns standkant. Våxnäs markområde är ... meter för att nå fast mark. Området vilar på blålera. På äldre kartor syns namnen Norra-, Stora- och Övre Våxnäs. De är troligen olika

 • Tormestad

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Tormestad kallades en tid för Strömsholm vilket bekräftas av en stadskarta från år 1908 över Karlstad. Stadsplanen för området fastställdes ... Lagberget mellan åren 1721-1750 krävde också ett tegelbruk. På kartor från denna tid benämns Lambergstjärn som Tegelbrukstjärn. Från

 • Orrholmen

  Senast ändrad: 9 september 2020

  stadsplan typiskt för 1960-talets byggande. Den har höga kulturhistoriska värden och har därför utsetts till en värdefull miljö i ... stadsplan typiskt för 1960-talets byggande. Den har höga kulturhistoriska värden och har därför utsets till en värdefull miljö i Karlstads

 • Dingelsundet och Knappstad

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Sommarstugeområden tillkommer längs strandlinjerna.  Häradsekonomiska kartan från 1883-95 visar Dingelsundet och Knappstads gårdar med jordbruksmark ... boplats. Frälsetorpet blev senare ett hemman och finns utritat på karta vid storskiftet 1781. Hemmanet utgjordes vid denna tid av Knappstad

 • Ritningar genom historien

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Bild: Det finns även kartor i arkivet men inte i samma omfattning som ritningar. Här är en liten odaterad karta över Molkoms stationssamhälle ... kring bygglov, eller byggnadslov som det också har hetat, historiskt sett bara gällt städer eller tätbebyggelse. 1874 kom en första

 • Heden

  Senast ändrad: 21 augusti 2020

  vinterförvaring. 1985 Värmeverket etableras på Heden. Häradsekonomiska kartan från1883-95. Här syns Hedens gård med bostadshus, en längre ekonomibyggnad ... källor från 1500-talet och är namnet på ett äldre hemman. På karta över geometrisk avmätning från 1713 är området markerat som Hemmanet

 • Våxnäsparken.pdf

  Senast ändrad: 5 oktober 2017

  lång historisk tradition utan mer omfattande omdaningar. Den tydligaste skillnaden som kan uttydas när man studerar kartor från

 • Bergvik, Eriksberg och Skutberget

  Senast ändrad: 31 januari 2023

  rivs. 1 986 Bergviks handelsområde invigs. Häradsekonomiska kartan 1883-95. Här syns Fintatorps gårdar i väster och den gamla landsvägen ... skriftliga källor år 1571, som bland annat Kattawikom och Kattewÿkan. Kartor från sent 1600-tal visar hur gården Kattviken redan då var belägen

 • 7 Kulturmiljöutredning Dingelsundet 2010.pdf

  Senast ändrad: 12 augusti 2022

  vilken Dingelsundet ligger. Hur området sett ut under historisk tid kan man få en uppfattning kring genom att studera namnet ... hällmark. Övrig kulturhistorisk lämning 8 Husgrund/ historisk tid Skogsmark Bland- skog 6584171 1364590 Nej 6x5 m (nv-so)

 • Viken med Kanikenäset

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Ericsson och Telia. "Kaffeskrapan", Löfbergs kafferosteri. Några historiska namn Tyggårdsviken – Namnet på den vik som fanns förr och som ... Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan, Per Magnusson, 1995 Karlstads fasader, Anita Meyer-Lie, Per

 • Kulturmiljöutredning

  Senast ändrad: 19 oktober 2021

  …………… 4 Kvarteret Enigheten ………………………………………………………….. 5 Historisk utveckling……………………………………………………………. 7 Den rika delen av staden ... Kulturmiljöutredningens syfte är att: • Sätta kvarteret i en historisk kontext, för att förstå varför det ser ut som det gör idag

 • Föreläsare under Idrottsfestivalen

  Senast ändrad: 20 september 2022

  intresse för idrottshistoria och medverkar ofta i Värmlands Idrottshistoriska sällskaps evenemang. Lovisa "Lofsan" Sandström Lovisa “Lofsan” ... aktivitet och skärmtid följs. I det globala SUNRISE-projektet kartläggs fysisk aktivitet, skärmtid och sömn hos 3–6-åringar. Inom studien

 • Lst MIFO-rapport Markföroreningar.pdf

  Senast ändrad: 16 maj 2022

  anläggningar Spridningssätt Konstaterad historisk spridning Övrigt Uppskattad andel urlakning ... Byggnadens genomsläpplighet (m/år) Konstaterad historisk spridning Övrigt Uppskattad hastighet för

 • Norrstrand

  Senast ändrad: 9 september 2020

  flertalet källarlokaler, främst koncentrerat längs Rudsvägen. Karta över Norrstrand 1923. Östra/Nya kyrkogården Kring sekelskiftet ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • Inventering och riskklassning av nedlagda deponier

  Senast ändrad: 1 december 2022

  och omgivningens karaktär vilka undersöktes genom bland annat kart- och arkivstudier, intervjuer och platsbesök. För de objekt ... ........... 23 4 Bilagor Teckenförklaring – kartor Deponiområde Bilaga 1 Staffandal Bilaga 2 Risåsen

 • Välsviken

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Välsviken ligger i östra ... stensättningar som visar på att området har brukats under förhistorisk tid. I de centrala delarna av området låg tidigare gården ... av en förstudie. Kåre Olsson och Emin Tengström, 1976. Kulturmiljökarta över området.   

 • 04 Arkeologisk utredning 2018_20.pdf

  Senast ändrad: 15 juli 2021

  Foto Arkeologgruppen AB om inte annat anges i figurtexten. Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Dnr R50223371_170001 ... Eriksberg 1:1 Fornlämningsnummer — Lämningstyp bytomt Datering historisk tid Typ av undersökning Arkeologisk utredning etapp 1 och

 • PM Underlag kulturmiljö Bomstadbadens camping.pdf

  Senast ändrad: 1 oktober 2019

  Områdets historik Kort redovisning av områdets historik via historiska kartor. Bomstadbadens campingområde är markerat med vit pil ... och relaxbyggnaden uppförs. Sid 9(10) Historiska fotografier Fotografier som visar Bomstadbaden under sent

 • Ölman naturreservat skötselplan remissversion maj 20.pdf

  Senast ändrad: 22 juni 2020

  Uppgifter om naturreservatet………………………………………………..... 2 3. Historisk och nuvarande markanvändning………………………………….....2 4. Områdets ... varav xx ha land Markägare: Privat och kommun 3. Historisk och nuvarande markanvändning Området utgörs till största

 • Bomstad och Lövnäsängen

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Villor byggs på nya och befintliga tomter. Häradsekonomiska kartan 1883-95. Här syns Bomstadvägen vid Bomstad gård i norr vidare ... trumslagare och stad som är en äldre benämning för boplats. Historiskt kartmaterial från tidigt 1700-tal visar att Bomstad gård var lokaliserad

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 16 mars 2022

  självklara kopplingar till verksamhet, person eller annat historiskt som kan ge bakgrund till en namnsättning av dessa gator. Norr ... Norr om området står ortsnamnet Haga på registerkartan. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 syns bokstaven T som betyder

 • Höstprogram AC 2016.2.pdf

  Senast ändrad: 26 augusti 2016

  KOM OCH LÄR DIG MERA om hur du använder den skatt av historiska dokument som vi förvaltar. Välkommen till våra arrangemang. ... Kartforskning - fortsättning En fortsättning på föreläsningen om historiska kartor våren 2015 Morgan Nyberg, f d lantmätare, Karlstad Arrangör:

 • Kulturmiljöutredning Enigheten 14, Karlstad.pdf

  Senast ändrad: 15 februari 2023

  4 Tidigare ställningstaganden om kulturmiljövärden 5 Historisk utveckling 8 Herrgårdsgatan 17 byggs 1947 15 ... gäller alla byggnader (Plan- och bygglagen 8 kap. 17 §). Historisk utveckling En stad i omvandling under 1800-talets andra

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.